Zrušení studijního oboru Tibeto-mongolská studia

Oznámení o zrušení studijního oboru Tibeto-mongolská studia akreditovaného v rámci bakalářského studijního programu Filologie

K č.j.: UKRUK 14313/2014-IIIOznámení o zrušení studijního oboru Tibeto-mongolská studia


akreditovaného v rámci bakalářského studijního programu Filologie


Univerzita Karlova v Praze oznamuje ve smyslu ustanovení § 80 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, že ke dni 15. února 2015 zrušuje studijní obor Tibeto-mongolská studia, akreditovaný v rámci bakalářského studijního programu Filologie, v prezenční formě studia, se standardní dobou studia tři roky, uskutečňovaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, jenž byl akreditován rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19868/2008-30/1 ze dne 7. října 2008, a jehož akreditace byla prodloužena rozhodnutím č.j. MSMT/43230/2012-M3 ze dne 8. října 2012.


Důvodem zrušení uvedeného studijního oboru je skutečnost, že v roce 2012 Univerzita Karlova v Praze získala akreditaci pro studijní obor Tibetanistika, který je též akreditován pro Filozofickou fakultu UK. Tento studijní obor je se studijním oborem Tibeto-mongolská studia ve vysoké míře podobný, přičemž ale stanoví vyváženěji studijní zátěž a více odpovídá současným požadavkům na profil absolventa a výstupy z učení.


Akademický senát Filozofické fakulty UK se postupem per analogiam podle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách souhlasně vyjádřil k návrhu na zrušení studijního oboru Tibeto-mongolská studia dne 11. prosince 2014 a Vědecká rada Filozofické fakulty UK tento návrh postupem per analogiam podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválila dne 11. prosince 2014.


Všem stávajícím studentům studijního oboru Tibeto-mongolská studia je zajištěna možnost pokračovat ve studiu v příbuzném studijním oboru Tibetanistika v rámci téhož bakalářského studijního programu Filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


V Praze dne 6. února 2015

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


                                                                                                                                            


Poslední změna: 6. únor 2015 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám