Zraková postižení

Studenti se zrakovým postižením mají nárok na služby podle Opatření rektora UK č. 23/2017 a podle Metodiky MŠMT v platném znění.


Jedná se o následující služby a podporu:


  • Audiozáznam přednášek

  • Asistence při studiu na UK

  • Digitalizace studijních materiálů a braillský tisk

  • Prostorová orientace a samostatný pohyb

  • Literatura pro zrakově postižené

  • Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  • Individuální výuka

Audiozáznam přednášek

V rámci zpřístupnění výuky si studenti mohou po dohodě s vyučujícím pořizovat audiozáznam přednášky. Služby si zajišťuje student sám nebo ve spolupráci s kontaktní osobou.


Asistence při studiu na UK

Asistence při studiu je klíčovou službou pro všechny studenty se speciálními potřebami. Podpora v rámci této služby vychází z individuálních potřeb a z provedené funkční diagnostiky. Studenti s postižením zraku využívají zejména obecnou podporu při studiu, doprovod, zápisy z přednášek, doučování atd. Služba je založena na mezistudentské pomoci.


Více o asistenci při studiu


Digitalizace studijních materiálů a braillský tisk

Více o digitalizaci studijních materiálů


Prostorová orientace a samostatný pohyb

Více o službě prostorové orientace


Literatura pro zrakově postižené

Literatura pro zrakově postižené


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Uvedenou službu garantuje kontaktní osoba ve spolupráci s vyučujícími na základě podkladů z provedené funkční diagnostiky studenta.


Individuální výuka

(příležitostná/přechodná/soustavná)


Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám