Pohybová postižení

Studenti s pohybovým postižením mají nárok na služby podle Opatření rektora UK č. 23/2017 a podle Metodiky MŠMT v platném znění.


Jedná se o následující služby a podporu:


  • Asistence při studiu

  • Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  • Individuální výuka

  • Prostorová orientace

  • Zpřístupnění výuky a studijní literatury


Asistence při studiu na UK

Asistence při studiu je klíčovou službou pro všechny studenty se speciálními potřebami. Podpora v rámci této služby vychází z individuálních potřeb a z provedené funkční diagnostiky. Studenti s pohybovým postižením využívají asistenty při studiu především na zápisy z přednášek, doprovody, doučování, na pomoc s přípravou na výuku atd. Služba je založena na mezistudentské pomoci.


Více o asistenci při studiu


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Uvedenou službu garantuje kontaktní osoba ve spolupráci s vyučujícími na základě podkladů z provedené funkční diagnostiky studenta.


Individuální výuka

(příležitostná/přechodná/soustavná)


Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.


Zpřístupnění výuky a studijní literatury

Zpřístupňovat výuku studentům se speciálními potřebami je v kompetenci fakult UK. Přístup ke studijní literatuře umožňují oborové knihovny. Tisk a kopie studijních dokumentů lze zdarma obdržet v Informačním, poradenském a sociálním centru UK.Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám