Psychické poruchy a chronická somatická onemocnění

Studenti s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním mají nárok na služby podle Opatření rektora UK č. 23/2017 a podle Metodiky MŠMT v platném znění.


Jedná se o následující služby a podporu:


  • Asistence při studiu

  • Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  • Prostorová orientace příležitostná

  • Zpřístupnění výuky a studijní literatury

  • Individuální výuka


Asistence při studiu na UK

Asistence při studiu je klíčovou službou pro všechny studenty se speciálními potřebami. Podpora v rámci této služby vychází z individuálních potřeb a z provedené funkční diagnostiky. Studenti s psychickou poruchou využívají asistenty při studiu především na doučování, na pomoc s přípravou na výuku, na zkoušku atd. Služba je založena na mezistudentské pomoci.


Více o asistenci při studiu


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Uvedenou službu garantuje kontaktní osoba ve spolupráci s vyučujícími na základě podkladů z provedené funkční diagnostiky studenta.


Prostorová orientace příležitostná

Prostorová orientace příležitostná je prováděna v závislosti na aktuálních podmínkách (např. aktuální změny dispozic výukových prostor, změny v dopravě, stavební práce apod.). Službu zajišťuje fakulta.


Zpřístupnění výuky a studijní literatury

Zpřístupňovat výuku studentům se speciálními potřebami je v kompetenci fakult UK. Přístup ke studijní literatuře umožňují oborové knihovny. Tisk a kopie studijních dokumentů lze zdarma obdržet v Informačním, poradenském a sociálním centru UK.


Individuální výuka

(příležitostná/přechodná/soustavná)


Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám