Rozvojové programy pro roky 2016-2018

Institucionální plán Univerzity Karlovy 2016 - 2018

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 byl Univerzitou Karlovou předložen Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018 ve výši orientačního limitu 201 040 tis. Kč (NIV 169 138 tis. Kč, INV 31 902 tis. Kč) pro rok 2016.


Schválení finančních prostředků na realizaci IP 2016 a zúčtovací čísla


Informace a podklady pro přípravu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018 a předkládání Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016:


Dopis rektora k Rozvojovým programům pro rok 2017 (23-06-2016)


Dopis prorektora k Vyhlášení a administraci IP pro VVŠ pro roky 2016-2018 a CRP 2016 (29-06-2015)


Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016-2018


Formulář pro přípravu fakultních institucionálních plánů 2016-2018


Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2018


Centralizovaný rozvojový program 2017

V rámci centralizovaného rozvojového programu pro rok 2017 je na Univerzitě Karlově realizováno 7 projektů celkem za 9 973 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto projekty:


C18 - Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

C3 - Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

C4 - Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

C6 - Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

C8 - Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

C9 - Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností

C10 - Celostátní popularizační aktivita založená na formátu Science slam jakožto platforma pro popularizaci vědy a výzkumu a komunikaci s cílovými skupinami


Schválení finančních prostředků na realizaci CRP 2017 a zúčtovací čísla (1-03-2017)


Informace a podklady pro předkládání Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2017:


Dopis rektora k výběru centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2017 (14-09-2016)


Dopis rektora k Rozvojovým programům pro rok 2017 (23-06-2016)


Závěrečné zprávy CRP UK 2017


Centralizovaný rozvojový program 2016

V rámci centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016 je na Univerzitě Karlově realizováno 5 projektů celkem za 8 206 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto projekty:


C20 - Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

C5 - Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

C4 - Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

C25 - Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)

C14 - Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.


Schválení finančních prostředků na realizaci CRP 2016 a zúčtovací čísla


Informace a podklady pro předkládání Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016:


Dopis rektora k výběru Centralizovaných rozvojových projektů 2016 k dopracování (11-09-2015)


Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2016


Formulář Anotace centralizovaného projektu 2016


Formulář pro Centralizované rozvojové projekty 2016


Závěrečné zprávy CRP UK 2016


Poslední změna: 27. duben 2018 14:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám