Velké výzkumné infrastruktury


Velké výzkumné infrastruktury na stránkách MŠMT


  • v roce 2009 byl ustaven specifický legislativní nástroj podpory výzkumných infrastruktur ČR. MŠMT se stalo ústředním orgánem státní správy ČR zodpovědným za financování tzv. „velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ z veřejných prostředků ČR

  • v roce 2016 byla provedena technická novelizace věcně příslušných právních předpisů ČR zavádějící termín tzv. „velké výzkumné infrastruktury“

  • „výzkumná infrastruktura, která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“

  • návrhy na financování individuálních velkých výzkumných infrastruktur jsou předkládány ke schválení vládou ČR. Kromě role velké výzkumné infrastruktury spočívající v poskytování otevřeného přístupu k jejím jedinečným zařízením, expertíze a souvisejícím službám totiž velká výzkumná infrastruktura vykazuje také charakter strategické a dlouhodobé investice.


Další informace: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/


Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám