Mezinárodní spolupráce ve VaV

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji


INTER-EXCELLENCE - INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-EUREKA, INTER-INFORM, INTER-TRANSFER, INTER-VECTOR


  • Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkovává českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytváří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožňuje jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

  • Program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované MŠMT (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017. Nově schválený program INTER-EXCELLENCE plynule navazuje na tyto programy a potrvá od roku 2016 do roku 2024, čímž zajistí kontinuitu poskytování finanční podpory.

  • Znění programu INTER-EXCELLENCE naleznete na tomto odkazu.


MOBILITY


  • Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.


další aktivity:


Česko-bavorská spolupráce

Česko-čínská spoupráce

Česko-izraelská spolupráce

QuantERA
Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám