• Univerzita
  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

tel.: 224 491 278

e-mail: Profesorka Radka Wildova vystudovala obor učitelství pro 1. st. ZŠ na UK PedF. Od roku 1989 působí na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK a odborně se zabývá oblastí rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. V této oblasti realizuje svou vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost. Je autorkou několika zásadních publikací a odborných statí týkajících se problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Rozsáhlá je její činnost v oblasti doktorských studií.

Je členkou řady domácích a zahraničních odborných organizací či uskupení. (např. International Reading Association, Council of Europe - Výbor po rozvoj vzdělávací činnosti atd.).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám