Usnesení mimořádného zasedání České konference rektorů

Usnesení mimořádného zasedání České konference rektorů

Praha, 6. 9. 2017Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení:


ČKR je rozhořčena postupem vlády ČR, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky. Navýšené finanční prostředky pro VVŠ jsou nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů.


Akci TÝDEN PRO VZDĚLANOST vyhlašuje ČKR jako formu protestu proti postupu vlády na dny 2. až 6. října 2017. Vysoké školy dají během TÝDNE PRO VZDĚLANOST svoji nespokojenost razantně najevo.


Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje MŠMT na vzdělávací činnost VVŠ jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011!


Kvalitní vysoké školy jsou přitom nezbytným předpokladem budoucí konkurenceschopnosti ČR.


V Praze dne 6. září 2017


Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

předseda


Poslední změna: 6. září 2017 13:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám