Poradní sbor rektora UK

Poradní sbor rektora UK k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

Vzhledem k tomu, jak významnou roli hraje Univerzita Karlova ve veřejném prostoru, je její rektor často žádán, aby se vyjádřil k mnoha záležitostem, jež souvisejí se stavem dnešního světa, s mnoha aktuálními událostmi. Z tohoto důvodu ustavil svůj poradní sbor – nehonorovaný konzultativní orgán, který mu poskytuje potřebné informace a analýzy. Jeho členové pořádají rovněž semináře, workshopy a konference, na nichž se věnují aktuálním otázkám a problémům dnešního světa. Příklady: konference „Povaha změny“ (červen 2016), „Na rozhraní. Krize a proměny současného světa“ (prosinec 2016), „Společenská smlouva“ (červen 2017), akce Česko-čínského fóra a další.

Členové


PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK


Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Filozofická fakulta UK


Ing. Dana Drábová, Ph.D., Státní úřad pro jadernou bezpečnost


Pplk. Mgr. Otakar Foltýn, Generální štáb Armády ČR


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Rektorát UK


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK


Ing. Aleš Michl, Fakulta financí a účetnictví VŠE


Armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A., Severoatlantická aliance


Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Centrum pro teoretická studia UK


Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK


           
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám