Úpravy a rozšíření SIS

Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality


Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celkové zdroje: 5 521 107,70 Kč


Datum zahájení realizace: 1. 7. 2017


Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020


Anotace projektu:


Cílem projektu je realizace úprav a rozšíření studijního informačního systému UK (dále "SIS") vyplývající z novely zákona o vysokých školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality na UK. V rámci projektu vzniknou nové moduly SIS a v návaznosti na tyto změny budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů UK v rámci SIS UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám