Komise pro etiku ve výzkumu


Dne 1. ledna 2018 byl podepsán a zveřejněn Statut komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy v Opatření rektora č. 74, který tímto dnem vstoupil v platnost.


Pro posuzování podnětů ve věci dodržování tohoto statutu byla rektorem UK jmenována pětičlenná Komise pro etiku ve výzkumu. Tři členy jmenuje na návrh prorektora pro vědeckou činnost, jednoho člena na návrh Vědecké rady UK a jednoho člena na návrh Akademického senátu UK. Funkční období je shodné s funkčním obdobím rektora UK.


Organizace, způsob jednání a činnost komise se řídí Jednacím řádem Komise pro etiku ve výzkumu, který vydal rektor svým opatřením č. 40/2018.


Složení komise

Předsedkyně


Členové


Další kontaktyPoslední změna: 11. říjen 2021 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám