Výroční zpráva UK je plná příběhů

Obsáhlá, inovativně graficky zpracovaná publikace Výroční zpráva 2017 – Univerzita Karlova přináší poprvé kromě zásadních dat a událostí uplynulého roku příběhy jednotlivců a pracovních týmů, jež se na úspěšném fungování univerzity podílejí.


„Vyprávění příběhů je jedním z nejefektivnějších způsobů předávání informací. Proto jsme se rozhodli právě tímto směrem výroční zprávu inovovat,“ říká Martin Ayrer, mediální koordinátor UK a jeden z autorů nové podoby výroční zprávy.


Rok 2017 je tak ve výroční zprávě symbolicky představen formou 17 příběhů akademiků, vědců, zaměstnanců a studentů Univerzity Karlovy.


Hlavní událostí loňského roku na Univerzitě Karlově byla žádost o udělení institucionální akreditace, která umožňuje vnitřní schvalovací proces všech studijních programů. Z dalších významných událostí roku 2017 lze zmínit uzavření nových strategických zahraničních partnerství, získání prestižního financování z Evropské unie pro vědecké projekty i pro magisterský program Joint Degree a vyšší příspěvek na financování provozu univerzity ze státního rozpočtu.


Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017 je veřejnosti přístupná na webu univerzity zde.


„Cílem změny byla inovace směrem k modernějšímu způsobu komunikace a atraktivnější grafice,“ dodává k novému zpracování výroční zprávy rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Autor: redakce

Datum: 22. srpna 2018Poslední změna: 22. srpen 2018 14:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám