Autonomii vysokých škol musí vyvážit zodpovědnost


Jen pár dní po oslavách výročí vzniku samostatného státu, ve čtvrtek 1. listopadu, se konala další z významných akcí spojených s tímto datem. Konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál, kterou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hostila ve svých prostorách Národní technická knihovna. Diskutovat sem přišli zástupci státní správy, vysokých škol, významných institucí spojených se školstvím a členové akademické obce.


„České vysoké školy zažívají své nejlepší období. Disponují historicky největším množstvím peněz a díky novele vysokoškolského zákona také velkou svobodou v rozhodování. Na nich samotných teď leží zodpovědnost za to, jak kvalitní bude skladba a obsah studia,“ uvedl ve svém projevu ministr školství Roberta Plaga. Díky evropským finančním zdrojům se zase podle něj povedl obrovský skok v technologiích. „Hmotné dorovnání je ale teď nutné co nejúčelněji využít a aktivovat lidské zdroje,“ řekl ministr a zmínil i výzvy pro nadcházející období. „Nikoli stát, ale školy mají teď ve svých rukou to, jak dobrá bude pro vysoké školy další stovka let,” uzavřel.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém příspěvku vyzdvihl zejména to, že vysoké školy dnes mnohem více společně sdílejí informace a zkušenosti. Důležitá je i „výchova“ studentů. „Právě na vysoké škole by se měli naučit orientovat se v informacích, odlišovat ty pravdivé od smyšlenek,“ prohlásil. Výzvou do budoucna je podle něj přizpůsobit situaci na vysokých školách trhu práce. „Některé obory zaniknou, další půjdou dynamicky nahoru a naším úkolem je na to reagovat,“ dodal.


Podobně smýšlí také rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller. I on zdůraznil potřebu sledovat aktuální dění a aktivně podle něj modifikovat studijní obory. Upozornil také na význam celoživotního vzdělávání, které bude v budoucnosti univerzit hrát stále větší a větší roli.


Dopolední blok uzavřela panelová diskuse, ve které mimo jiné zaznělo, že vysoké školy musí vystupovat jednotně nejen vůči veřejnosti, ale také vůči sobě navzájem. „My máme za systém zodpovědnost a snažíme se být prostředníkem debat o tom, co mají vysoké školy dělat, ale jejich společný postup vše zjednoduší,“ apeloval Pavel Doleček z ministerstva školství na přítomné zástupce vysokých škol v publiku.


Odpolední workshopy byly zaměřeny na další dílčí témata. Diskutovalo se například o studentských aktivitách, změnách ve způsobech učení nebo o tom, jakým způsobem vnímá kvalitu vysokých škol veřejnost.


Autor: Olga Píšová

Datum: 1. 11. 2018

Foto: Vladimír Šigut


Poslední změna: 1. listopad 2018 16:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám