Za plagiátorství přišel student o tituly

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima vyslovil na základě potvrzení plagiátorství neplatnost obhajoby diplomových prací absolventa Husitské teologické fakulty. V důsledku tohoto rozhodnutí absolvent pozbyl vysokoškolské vzdělání i akademické tituly magistra.


„Plagiátorství považuji za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání vysokoškolských diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné,“ prohlásil Zima.


Rektor UK došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně a přitom nepřiznaně převzal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce.


Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek, obhajob diplomových prací daného absolventa, zahájil rektor 12. července 2018. Následně rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tj. obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývají vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly „magistr“ platnost; tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu.


Autor: OVV RUK

Datum: 2. listopadu 2018
Poslední změna: 2. listopad 2018 12:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám