Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010462


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celkové zdroje: 9 165 168 Kč


Datum zahájení realizace: 1. 3. 2019


Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2022


Hlavní cíl projektu:


Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů v rámci Univerzity Karlovy prostřednictvím podpory příjezdů vědeckých pracovníků. Mobility budou realizovány na základě kvalitních projektů Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowship, které byly odsouhlaseny Evropskou komisí a dostaly se na tzv. seznam no money projektů.


Anotace projektu:


Cílem projektu je umožnit realizaci Evropskou komisí schválených projektů, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF.


Cílem aktivity příjezdy zahraničních vědeckých pracovníků na UK, kteří zde budou realizovat své výzkumné projekty, je přenos zahraničních zkušeností do výzkumné organizace prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných týmů UK. Příjezdy výzkumníků tak pomohou Univerzitě Karlově k dosažení, prohloubení a udržení špičkové úrovně výzkumu na příslušných fakultách. Realizované mobility přispějí také k posílení mezinárodní reputace instituce žadatele a šíření dobrého povědomí o poskytovaném zázemí výzkumným a vědeckým pracovníkům a v neposlední řadě k přenosu znalostí mezi partnerskými výzkumnými institucemi a posílení internacionalizace výzkumu na UK.


Cílové skupiny:


Cílovou skupinou jsou pracovníci UK, kteří budou profitovat z mobilit v rámci vědeckých týmů na UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Poslední změna: 21. květen 2019 10:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám