Nezobrazuje se vám zpráva správně? Podívejte se na webovou verzi
Message not displaying correctly? Check out the web version


Vydává UK Point - služby a informace na jednom místě info@cuni.cz
Published by UK Point - services and information in one place info@cuni.cz

říjen 2023

 

 Univerzita Karlova

Newsletter

 Pro členy Klubu Alumni UK

 For CU Alumni Club Members

 

Milé členky a milí členové Klubu Alumni Univerzity Karlovy,

vítáme vás u říjnového čísla newsletteru Klubu Alumni Univerzity Karlovy. Akademický rok je v plném proudu a příležitostí setkávat se nejenom na půdě univerzity přibývá. I my vám nabízíme možnost potkat se s dalšími absolventy. (Znovu) navázat spojení můžete nejenom se svými bývalými spolužáky, ale také s dalšími zajímavými osobnostmi nebo například odborníky ve vašem oboru. V říjnu se tak například můžete potkat v rámci setkání určeného pro absolventy a přátele naší univerzity působící v Bruselu.

Tématem posledních dní je změna propagačního vizuálu Univerzity Karlovy. Poslechněte si podcast, který odpovídá na množství otázek s ním spojených. Přinášíme také rozhovory s výjimečnými absolventy Univerzity Karlovy. Někteří z nich sice nejsou mediálními hvězdami, ale o to více vynikají ve svých vlastních profesích. Dále se můžete inspirovat řadou kulturních a vzdělávacích událostí nebo navštívit swap rostlin. Jelikož se blíží Vánoce, mohla by se vám hodit nová mimořádná nabídka outdoorového oblečení Bushman. Pokud byste chtěli podpořit naši univerzitu, můžete se stát ambasadorem.

Přejeme vám krásné podzimní dny!

Váš Klub Alumni UK

   For information in English click here

 
 

Setkání absolventů v Bruselu

 

Univerzita Karlova ve spolupráci s Pražským domem v Bruselu připravuje 19. 10. 2023 setkání absolventů a přátel univerzity, kteří působí v Bruselu. Jste to právě Vy?

Změna vizuální identity univerzity

 

Univerzita Karlova představuje nový propagační vizuální styl, který rozšiřuje možnosti prezentace fakult i součástí. Jeho podobu, možnosti i další vývoj přibližují prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FTVS UK Aleš Vlk. Moderuje Luboš Veverka.

Duchovní doprovázení pro členy Klubu Alumni UK

 

Potřebujete s někým mluvit o své duchovní cestě? Centrum péče o duši nově od 1. 11. nabízí duchovní doprovázení a podporu nejenom studentům a zaměstnancům UK, ale také členům Klubu Alumni UK.

FTVS oslavilo 70 let od založení fakulty

 

S mottem 70 let v pohybu slavila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v sobotu 23. 9. výročí svého založení. Byli jsme s Klubem Alumni u toho a s radostí vítáme všechny nové členy!

Setkání studentů a absolventů v Ostravě

 

První regionální akce pro zahraniční studenty a absolventy českých univerzit se konala 12. 10. 2023 v Ostravě. Univerzita Karlova se připojila jako hrdý partner Study in Czechia a Czechia Alumni.

Přijďte debatovat s postdoktorandkou

 

Zúčastněte se debaty tentokrát s RNDr. Lenkou Slavíkovou, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty, která se podělí o své zkušenosti s tím, co přináší pozice postdoktoranda. Debata se povede v anglickém jazyce v Kampusu Hybernská.

Swapujeme rostliny do konce října

 

Po celý říjen v návaznosti na ETUR (Evropský týden udržitelného rozvoje) probíhá na UK Pointu swap rostlin. Přineste, vyměňte nebo si odneste libovolné pokojové rostliny v dobré kondici.

Welcome Day pro postdoktorandy

 

O velké množství důležitých informací se s vámi podělí kolegové z Platformy postdoktorandů a Platformy doktorského studia, Centra pro podporu open science a Staff Welcome Centre. Poznejte své nové kolegy! Akce probíhá v anglickém jazyce.

Nová cena ALIVE průkazů

 

Od začátku září platí zvýšení ceny průkazů s licencí ALIVE. Nová cena karty je 320,- Kč.

Rektor, který spojuje Prahu a Brno

 

Karel Engliš byl nejenom prvním rektorem brněnské univerzity, ale také na sklonku roku 1947 rektorem Univerzity Karlovy. Přestože sám kandidovat nechtěl, byl „kandidován“ jinými.

Absolvent UK Jiruška o epilepsii

 

Lidský mozek jej fascinoval už od dětství, dnes profesor Přemysl Jiruška předává své znalosti mladým a zaníceným vědkyním a vědcům, kteří na 2. LF zkoumají epilepsii z moderních úhlů a na světové úrovni.

Absolvent UK Grebenyuk: Ocenění mě zaskočilo

 

Lékař, který na sklonku roku 2022 obdržel z rukou ministra školství cenu za občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost, pracuje na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF a FN Motol.

Podle absolventa UK Dienstbiera Česko musí přidat v inovacích

 

„Firemní výzkum to má v Česku stále těžké, chybí zacílená podpora,“ tvrdí Martin Dienstbier, který před pěti lety po působení v management consultingu spoluzaložil úspěšnou firmu DIANA Biotechnologies.

Absolvent UK a biskup Holub o válce a spravedlnosti

 

Absolvent KTF, bývalý kaplan Armády ČR, jehož život před téměř čtyřiceti lety nabíral směr ke kariéře úspěšného sportovce, nakonec však vyslyšel nabídku stát se knězem a svůj život zasvětil katolické církvi.

Absolvent UK a ředitel Národního muzea o nových muzejních studiích

 

„Letos otevíráme společně s UK nový studijní program, který se jmenuje muzejní studia,“ říká generální ředitel Národního Muzea Michal Lukeš, jenž je absolventem historie z FF.

Absolventka UK Kirschnerová jako duše Hurvínka

 

Absolventka FF Denisa Kirschnerová mezi populárními dřevěnými loutkami vyrostla a posledních šest let populární Divadlo S+H dokonce vede jako ředitelka.

Bushman - nákup oblečení s atraktivní slevou

 

Společnost Bushman vyrábí kvalitní volnočasové oblečení a doplňky. Napište si o jednorázový unikátní kód a do 9.11. získejte možnost nakoupit na e-shopu vše nezlevněné se slevou 40 %.

Městská divadla pražská - stálá sleva na vstupné

 

Víte o tom, že u Městských divadel pražských máme stálou slevu 50 % na vstupenky mimo představení ve zvláštním režimu? Využijte této možnosti třeba i pro nákup vánočního dárku.

Karlova Kravata

 

Udělejte (si) radost hedvábnou luxusní kravatou s iniciálou K. K dispozici na univerzitním e-shopu.

 

International Alumni:

Dear members of the Alumni Club of Charles University,

Welcome to the October issue of the Charles University Alumni Club newsletter. The academic year is in full swing, and there are many more opportunities to meet up, and we have a lot of news for you. The first of these are meetings is for graduates, which will take place during October and the following months. At these meetings, you can meet not only with your former classmates but also with other interesting personalities and other experts in your field. In October, you can meet like-minded people at international meetings in Brussels or Ostrava. You can read about various cultural and educational events at the university. And it’s not just lectures and seminars, but also cultural events or houseplant swaps.

A hot topic of during the past few days is the new promotional image of the university. Listen to a podcast that answers a lot of questions related to this.

We also bring you interviews with exceptional graduates of Charles University. Some of them may not be media stars, but they excel in their own professions.

As Christmas approaches, you might find useful a new special offer on outdoor clothing from Bushman. If you would like to support our university, you can become an ambassador or start working with us as a mentor.

Enjoy the beautiful autumn days!

Your Charles University Alumni Club

Charles University Day in Brussels 2023

 

In cooperation with Prague House in Brussels, Charles University is organizing a meeting of alumni and friends of Charles University in Brussels for 19 October 2023 starting at 6 p.m.

New promotional visual style of Charles University

 

Charles University presents a new promotional visual style that expands the possibilities of presenting faculties and components. Its form, possibilities and further development are described by Martin Vlach, vice-rector for external relations of the CU, and Aleš Vlk, vice-dean for external relations and development of the FTVS of the CU. Hosted by Luboš Veverka.

Spiritual support for members of CU Alumni Club

 

Need someone to talk to about your spiritual journey? From 1 November, the Soul Care Centre will offer spiritual support not only to students and employees of CU, but also to members of the CU Alumni Club.

FTVS celebrates its 70 year anniversary

 

Congratulations to the Faculty of Physical Education and Sport on its anniversary! On Saturday 23 September the faculty celebrated its 70th anniversary with an all-day programme in the school facilities in Veleslavín.

Student and alumni meetup in Ostrava

 

The first regional event for international students and alumni of Czech Universities took place in Ostrava on 12 October 2023. Charles University joined as proudly partner of Study in Czechia and Czechia Alumni.

Welcome Day for Postdocs

 

Colleagues from the Postdoctoral Hub, the Staff Welcome Centre, the Doctoral platform and the Open Science Support Centre will share with you a lot of important information. Meet your new colleagues!

New price for ALIVE cards

 

At the beginning of September the price of licences for ALIVE cards increased. The new price of the card is CZK 320.

Join the Debate !

 

Come and debate with PostDoc! This time with RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. from the Faculty of Mathematics and Physics, who will share her experiences as a PostDoc. The debate takes place at the Hybernska Campus.

Bushman clothing

 

The Bushman Shop offers quality leisure clothing and accessories. Write us to receive a one-time unique code. Until 9 November you have the opportunity to purchase anything that is not on sale in the e-shop with a 40% discount.

Aparthotel Svatý Vavřinec Krkonoše

 

Our new benefit partner offers employees of CU and Alumni members accommodation with discounts in a design hotel in the centre of Pec pod Sněžkou in stylish apartments with fully equipped kitchens.

Royal Tie

 

Treat yourself to a luxury silk with the K initial. Available at the CU e-shop.

 
 

Chcete pravidelně dostávat newsletter?
Staňte se členem Klubu Alumni UK

Do you want to receive this newsletter?
Log in here

Nechcete již newsletter dostávat?
Klikněte zde

Click here
Do you no longer want to receive this newsletter?

shutterstock.com

Foto: UK, pixabay.com