Asistence při studiu

Asistence při studiu je klíčová služba, která napomáhá studentům se speciálními potřebami ve zdárném průběhu studia na UK a usnadňuje jejich integraci do akademického prostředí. Je založena na mezistudentské pomoci. Jedná se o sebeurčující typ asistence, kdy má student maximální možnost určovat způsob podpory, protože si sám instruuje asistenta podle svých potřeb a řídí jeho práci.


Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášky, příprava na přednášku nebo zkoušku, pořizování studijních materiálů, doučování, načítání textů, doprovod, obecná podpora při studiu a přímá studijní podpora při specifických situacích.


Asistenti jsou odměňováni formou účelového stipendia. Asistence je spravována centrálně z jednoho pracoviště.


Přejít do databáze asistentů a klientů


Dotazy a připomínky ke službě je možné  zaslat emailem na adresu .


Další dotazy a připomínky směrujte na Kancelář pro studenty se speciálními potřebami.

Chci se zapojit jako klient

Klientem asistence při studiu může být pouze student/ka Univerzity Karlovy, který/á  podstoupil/a funkční diagnostiku.

 1. Vyplňte žádost o službu při studiu a podepsanou ji doručte emailem, osobně nebo poštou na kontaktní adresu Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami.

 2. Můžete se registrovat k přístupu do databáze a tím získat i přístup ke kontaktním údajům asistentů při studiu. S nimi si dohodnete podporu, kterou potřebujete.

 3. Odpracované hodiny vyplňujte do databáze v záložce „výkaz asistence“. Výkaz vyplňujte ke konci každého měsíce. Data budou odeslána ke kontrole kontaktní osobě na Vaší fakultě.

 4. V databázi jsou kontaktní údaje studentů, kteří je poskytli za účelem pomoci studentům UK. Přístup k nim tedy máte pouze vy sami, je zakázáno je jakkoli šířit.

 5. Aktualizujte průběžně své údaje v databázi. Nechcete-li být nadále vedeni v databázi, odhlašte se.

Chci se zapojit jako asistent

Asistentem při studiu může být pouze student/ka Univerzity Karlovy.

 1. Vytvořte si uživatelský účet v databázi asistentů při studiu. Administrátor si s Vámi domluví osobní informační schůzku

 2. Po zaregistrování do databáze Vás studenti se zdravotním znevýhodněním sami kontaktují a dohodnete se na podmínkách spolupráce. Na všechny zprávy od klientů odpovídejte co nejpružněji.

 3. Výkaz práce je v databázi vyplňován klientem. Pokud ho budete vyplňovat Vy, klient musí po každém odpracovaném měsíci výkaz potvrdit. Výkaz musí být vyplněn ke konci příslušného měsíce. Data budou zaslána ke kontrole kontaktní osobě klienta.

 4. Odměna je asistentům hrazena formou stipendia a činí v současné době 80 Kč/hod. Výplata stipendií probíhá čtvrtletně.

 5. Stipendium není vypláceno, pokud nemáte statut studenta (absolventi, některé kombinované obory, přerušení studia atd.). Pokud poskytujete asistenci, ale víte, že za tři měsíce už nebudete studentem, oznamte tuto skutečnost administrátorovi. 

 6. Aktualizujte průběžně své údaje v databázi. Nechcete-li být nadále vedeni v databázi, odhlašte se.

 7. Vzdělávání: supervize a seminář


Užitečné texty pro asistenty


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám