Evropské centrum

Evropské centrum bylo vytvořeno na UK na jaře 2014 pod vedením prorektorky pro evropskou problematiku Prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc. Centrum má za cíl posílit roli Univerzity Karlovy v mezinárodní vědecké oblasti coby „research university“, zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum.

Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont 2020, Erasmus+ a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace CZELO, která poskytuje bezplatné stáže, dále také např. s Medicínským informačním centrem pro evropské projekty (MICEP).

Vzhledem ke svému charakteru aktivity centra procházejí odborem pro vědu a výzkum, zahraničním a studijním odborem s podporou odboru právního a ekonomického.Poslední změna: 29. září 2015 10:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám