Doktorské studium


Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je magisterské vzdělání ve stejném nebo blízkém oboru. Kromě svých vlastních absolventů UK samozřejmě vítá uchazeče, kteří získali vzdělání magisterské úrovně na jiných vysokých školách (včetně zahraničních). Dlouhodobé zkušenosti potvrzují úspěšnost těchto doktorandů. Více než dvě třetiny absolventů doktorského studia na UK pochází odjinud než z Prahy.

Univerzita Karlova systematicky sleduje zpětnou vazbu od absolventů doktorského studia, drtivá většina z nich – kolem 85 % – zpětně hodnotí své studium kladně.Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je většinou 4 roky, v některých případech 3 roky. Doktorandům nabízí univerzita široké možnosti ubytování na koleji, k dispozici je i alternativa společného ubytování rodinných příslušníků včetně malých dětí. Univerzita postupně rozšiřuje možnosti pomoci s péčí o děti pro doktorandy-rodiče. Doktorské studijní programy jsou přístupné i studentům se speciálními potřebami, pro něž univerzita provozuje široké spektrum asistenčních služeb. Doktorandům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium, obvykle doplňované dalšími zdroji příjmů, např. odměnami za řešení vědeckých grantů anebo mzdou za příspěvek k výuce pregraduálních studentů.


Přihláška ke studiu doktorských studijních programů se zpravidla podává do 30. dubna. Přesné datum a další informace jsou vždy stanoveny v harmonogramu přijímacího řízení. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké školách je upraveno právními předpisy.Poslední změna: 31. srpen 2016 08:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám