:
 UK Forum
 Předpisy
 SIS
 UK Point
 Kontakty
 E-shop
 Hlavní menu
 Univerzita Karlova
       Obnova akademického života na UK
            - Nikdy nezapomeneme...
            - Vyjádření Univerzity Karlovy ke střelbě na Filozofické fakultě UK
       Historie
            - Zakládací listina
       Virtuální prohlídka Karolina
       Univerzita Karlova v číslech
       Orgány univerzity
            - Rektorka
                  - Kolegium rektorky
                        - Zápisy z kolegia rektorky
                        - Prorektoři UK od roku 1990
                  - Rozšířené kolegium rektorky
                        - Informace z rozšířeného kolegia rektora - porady děkanů (do 31.1.2014)
                        - Zápisy z jednání rozšířeného kolegia rektora
                  - Kancléřka
                  - Skupina poradců rektorky
                  - Historická komise
                  - Ediční rada
                  - Grantová rada
            - Akademický senát Univerzity Karlovy
                  - O senátu
                  - Senátorky a senátoři AS UK
                  - Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy
                        - Archiv
                        - Kompetence Předsednictva AS UK
                  - Komise
                        - Komise pro třetí roli
                        - Ekonomická komise
                        - Legislativní komise
                        - Petiční komise
                        - Sociální komise
                        - Studijní komise
                        - Komise pro IT
                        - Komise pro vědu
                  - Rukověť senátora AS UK
                        - Návod k založení a aktivaci účtu
                  - Volba kandidáta na funkci rektora UK
                        - Usnesení AS UK, kterým se vyhlašuje volba kandidáta na funkci rektora UK
                        - Usnesení AS UK ze dne 25. června 2021
                  - Podpora studentských spolků UK
                        - Zvláštní výzva na podporu on-line aktivit studentů v době pandemie covid 19
            - Vědecká rada Univerzity Karlovy
                  - Zápisy z jednání vědecké rady UK
            - Rada pro vnitřní hodnocení
                  - Termíny zasedání, zápisy a usnesení
            - Správní rada
            - Kvestor
            - Etická komise
            - Mezinárodní rada UK
       Fakulty a součásti
       Předpisy
            - Vnitřní předpisy UK
            - Opatření rektora
            - Opatření kvestora
            - Vnitřní předpisy fakult a součástí
                  - 1. lékařská fakulta
                  - 2. lékařská fakulta
                  - 3. lékařská fakulta
                  - Lékařská fakulta v Plzni
                  - Lékařská fakulta v Hradci Králové
                  - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
                  - Evangelická teologická fakulta
                  - Husitská teologická fakulta
                  - Katolická teologická fakulta
                  - Fakulta humanitních studií
                  - Fakulta sociálních věd
                  - Fakulta tělesné výchovy a sportu
                  - Filozofická fakulta
                  - Právnická fakulta
                  - Pedagogická fakulta
                  - Přírodovědecká fakulta
                  - Matematicko-fyzikální fakulta
       Strategický záměr
            - Strategický záměr UK 2021-2025
                  - Plán realizace SZ pro rok 2021
                  - Plán realizace SZ pro rok 2022
                  - Plán realizace SZ pro rok 2023
                  - Plán realizace SZ pro rok 2024
            - Dlouhodobý záměr UK 2016-2020
                  - Harmonogram DSZ UK 2016-2020
                  - Plán realizace DSZ UK pro rok 2017
                  - Plán realizace DSZ UK pro rok 2018
                  - Plán realizace DSZ UK pro rok 2019
                  - Plán realizace DSZ UK pro rok 2020
            - Dlouhodobý záměr UK 2011-2015
                  - Aktualizace DZ pro rok 2015
                  - Aktualizace DZ pro rok 2014
                  - Aktualizace DZ pro rok 2013
                  - Aktualizace DZ pro rok 2012
            - Dlouhodobý záměr UK 2004-2010
                  - Aktualizace DZ pro rok 2010
                  - Aktualizace DZ pro rok 2008/2009
                  - Aktualizace DZ pro rok 2007/2008
                  - Aktualizace DZ pro rok 2006/2007
                  - Aktualizace DZ pro rok 2005/2006
                  - Aktualizace DZ pro rok 2004/2005
            - Dlouhodobý záměr UK 1999-2004
                  - Aktualizace pro rok 2000
                  - Aktualizace pro rok 2001/2002
                  - Aktualizace pro rok 2002/2003
                  - Aktualizace pro rok 2003/2004
       Výroční zprávy a rozpočet
       Harmonogram akademického roku
       Zahraniční spolupráce
            - Studium v zahraničí
            - Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků
            - Strategie internacionalizace
            - Členství v mezinárodních univerzitních organizacích
            - Finanční podpora
            - O nás
       4EU+ na Univerzitě Karlově
            - Aktuální události a příležitosti ve 4EU+
            - Projekty a mobilita
                  - Pravidla pro čerpání prostředků z 4EU+
                  - Akademické minigranty
                  - Studentské minigranty
                  - Vzdělávací projekty
                  - SEED4EU+
                        - SEED4EU+ 2023/2024
                        - SEED4EU+ 2024/2025
                  - 4EU+ Visiting Professorships
            - 4EU+ pro studenty
            - 4EU+ pro akademické pracovníky
            - 4EU+ pro administrativní zaměstnance UK
            - Vycestuj na partnerskou univerzitu
            - Napsalo se o Alianci 4EU+
            - Kontakty
                  - 4EU+ Local Office na UK
                  - Studentští zástupci UK ve 4EU+
                  - 4EU+ kontaktní osoby na fakultách
                  - Zástupci UK ve Flagship Programme Committees
       HR Excellence in Research (tzv. HR Award)
            - Etika
            - Pracovní podmínky
            - Vzdělávání & rozvoj
            - Věda & projekty
                  - Podpora postdoktorandek a postdoktorandů
                  - Visiting professorships
                  - Projektová a grantová podpora
                  - Kampus Hybernská
                  - Hodnocení tvůrčí činnosti
            - Nábor & kariérní principy
            - Naplňování akčních plánů HR Award
            - Průběh projektu HR Award
            - Důležité dokumenty
            - Orgány a útvary zapojené v implementaci HR Award na UK
       Přehled aktivit k 20. výročí vstupu do EU a volbám do Evropského parlamentu
       Univerzita Karlova pro Ukrajinu / Карлів університет для України
            - Хочу навчатися у КУ / Претендент
            - Chci studovat na UK / Претендент
            - Chci pracovat na UK / Академік
            - Studuji na UK / Студент в КУ
            - Pracuji na UK / Академік в КУ
            - Informace pro fakulty / Інформація для факультет
            - Akce na podporu Ukrajiny / Акціі на підтримку України
            - Kontakty na fakultní koordinátory / Контакти координаторів факультетів
            - Chci pomáhat / Хочу допомогти
       Uznávání zahraničního vzdělání
            - Uznávání zahraničního vzdělání (obecná "nostrifikace")
                  - Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci
                  - Informace pro žadatele, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
       Udržitelný rozvoj
            - Aktuality na poli udržitelnosti
            - Strategie udržitelného rozvoje
            - Studentská soutěž
            - Studium
                  - 1. lékařská fakulta
                  - 3. lékařská fakulta
                  - Evangelická teologická fakulta
                  - Husitská teologická fakulta
                  - Lékařská fakulta v Plzni
                  - Přírodovědecká fakulta
                  - Matematicko-fyzikální fakulta
                  - Pedagogická fakulta
                  - Fakulta sociálních věd
                  - Fakulta humanitních studií
                  - Centrum pro otázky životního prostředí
                  - Centrum pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy
                  - Centrum pro teoretická studia
                  - Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
                  - Farmaceutická fakulta
                  - Právnická fakulta
                  - Katolická teologická fakulta
                  - Filozofická fakulta
            - Věda a výzkum
                  - Centrum pro otázky životního prostředí
                  - Přírodovědecká fakulta
                  - Fakulta sociálních věd
                  - Lékařská fakulta v Plzni
                  - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
                  - Pedagogická fakulta
                  - Fakulta humanitních studií
                  - Matematicko-fyzikální fakulta
                  - Filozofická fakulta
                  - Centrum pro přenos poznatků a technologií
                  - Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
                  - Centrum pro teoretická studia
            - Třetí role
            - Mezinárodní spolupráce
            - Zelená univerzita
            - Veřejné zakázky
                  - Seznam poskytovatelů
            - Podcast Udržitelná Karlovka
            - Times Higher Education Impact Ranking
       Rovné příležitosti
            - Aktuality v oblasti rovných příležitostí
                  - Šetření potřeb pečujících osob na UK
            - Plán rovných příležitostí
            - Rada pro rovné příležitosti UK
            - Důležité odkazy a zdroje informací
       Etický kodex
       Sexualizované a genderově podmíněné násilí
       Ombudsmanka UK
            - K situaci na FF UK
            - Ombudsmanka UK
            - Pravidla a principy
            - Ombudsosoby pro fakulty a další součásti univerzity
            - Situace pro ombudsmanku
            - Činnost ombudsmanky
            - Podání podnětu
            - Praktická doporučení
            - Závěrečné zprávy z činnosti
            - Mediální vystoupení
            - Stanoviska ombudsmanky
            - Důležité odkazy a zdroje
            - Kontakt
       Sport na UK
            - Sportoviště Univerzity Karlovy
            - Sportovní centrum Hostivař (samostatný web)
            - Rada sportu UK
            - Podpora studentů UNIS VICTORIA
            - Sportovní stipendia pro rok 2024
       Muzea a zahrady
       Insignie UK
       Informační systém
       AI ve vzdělávání
       Politika správy výzkumných dat na UK
       Výstavba a investiční rozvoj
            - Nejvýznamnější investiční akce
                  - Program reprodukce majetku
                  - Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové
                  - Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC
                  - Kampus Albertov
                  - Areál Jinonice
                  - Budova ÚDAUK
                  - Pasportizace objektů UK
                  - Realizovaná Analytická studie humanitních fakult
                  - Realizovaný Generel - prezentace rozvoje
                  - Realizovaná Urbanistická vize UK 2030
                        - Vize UK 2030 - zadání projektu
                        - Vize UK 2030 - semináře
                        - Vize UK 2030 - prezentační konference
                        - Vize UK 2030 - studentské práce
                        - Vize UK 2030 - objekty UK
                        - Vize UK 2030 - rozvojové lokality
                        - Vize UK 2030 - podklady k projektu
       Projektová podpora
       Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
       Úřední deska
            - Organizační struktura UK
            - Výběrová řízení na prodej nemovitých věcí UK
            - Aktuální oznámení
       Veřejné zakázky
       Ochrana osobních údajů (GDPR)
            - Pokyny pověřence pro ochranu osobních údajů
            - Stanoviska ÚOOÚ
            - GDPR a zadávání veřejných zakázek
       Oznamování porušení práva Unie
       Používání cookies
       Protivlivový manuál
       Kyberbezpečnost na UK
       Konferenční prostory
       Kontakt
 Fakulty a součásti
 Věda a výzkum
       ERC na UK
       Financování vědy
            - Univerzitní granty
                  - Cooperatio
                  - Primus
                        - Aktuální výzva
                        - Výsledky 9. kola soutěže
                        - Hodnotící komise
                        - ERC granty
                        - Užitečné dokumenty
                        - Podpora & kontakty
                  - Program Start
                  - Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
                  - Grantová agentura univerzity
                        - O nás
                        - Chci si podat projekt
                        - Řeším projekt
                        - Často kladené otázky
                        - Vstup do aplikace GA UK
                        - Vyhlášení výsledků
                              - Vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv
                              - Vyhlášení výsledků
                        - Cena GA UK
                        - Novinky
                        - Přehled podpořených projektů
                        - Kontakty
                        - Orgány
                              - Grantová rada univerzity
                              - Oborové rady GA UK
                              - Dozorčí rada
                        - GA UK - English version
                  - Specifický vysokoškolský výzkum
                        - SVV 2023
                  - UNCE - Univerzitní výzkumná centra
                        - Manuály a Návody
                        - Archiv aktualit UNCE 2024-2029
                  - Komise programů pro podporu vědy na UK
            - Národní granty
                  - Grantová agentura ČR (GAČR)
                  - Technologická agentura ČR (TAČR)
                  - Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV)
                  - Nárordní agentura pro zemědělský výzkum
                  - Ministerstvo kultury ČR
                  - Ministerstvo vnitra ČR
                  - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
                  - Ministerstvo dopravy ČR
                  - Ministerstvo životního prostředí ČR
            - Mezinárodní granty
            - Velké výzkumné infrastruktury
                  - Zapojení UK
       Hodnocení tvůrčí činnosti
            - Cyklus 2014 - 2018
            - Cyklus 2019 - 2023
       4EU+ Aliance
       Ocenění ve vědě a výzkumu
            - Ocenění / Awards
                  - Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
                  - Ceny Francouzského velvyslanectví
                  - Cena Františka Vencovského
                  - Ceny MŠMT
                  - Cena Neuron
                  - Cena Wernera von Siemense
                  - Hlávkova nadace
                        - Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
                        - Medaile Josefa Hlávky
                  - L´Oréal Pro ženy ve vědě
                  - Soutěž Česká hlava
                        - Národní cena vlády Česká hlava
                        - Cena Invence
                        - Cena Industrie
                        - Cena Doctorandus za technické vědy
                        - Cena Doctorandus za přírodní vědy
                        - Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem
                  - Dimitris N. Chorafas Prize
            - Přehled oceněných za UK / List of awardees within CU
                  - 2024
                  - 2023
                  - 2022
                  - 2021
                  - 2020
                  - 2019
                  - 2018
                  - 2017
       Docenti, Profesoři, Akademické kvalifikace
            - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
                  - Předpisy, Metodiky, Formuláře
                  - Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení
                  - Archiv a statistiky
                  - Přehled běžících řízení
            - Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
            - Emeritní profesoři, hostující profesoři, tituly in memoriam
            - Mimořádný profesor
            - Promoce
            - Čestné doktoráty
            - Kontakty
       Platforma postdoktorandů
            - Aktuality
            - Benefity pro postdoktorandy
            - Praktické informace
            - Výzkumné nabídky a kurzy
            - Podcasty, videa a diskuzní skupina
            - Kontakty
       Kontakty
 Uchazeči
 Studenti
       Bakalářské studium
            - Studium
                  - Imatrikulace
                  - Akademický rok 2023/24
                  - Průběh a organizace studia
                  - Studijní programy a obory
                  - Seznam předmětů
                  - Hodnocení studia studenty
                  - Joint Degree a Multiple Degree
                  - Poplatky spojené se studiem
                        - Nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium
                  - Druhy a výše poplatků
                  - Často kladené dotazy (FAQ)
                  - Odvolací řízení
                  - Elektronická podpora vzdělávání
                  - Knihovny
            - Studentský život
                  - Ubytování a stravování
                  - Kulturní život na UK
                  - Sport na UK
            - Poradenství
                  - Informační, poradenské a sociální centrum
       Magisterské studium
            - Studium
                  - Imatrikulace
                  - Akademický rok 2023/24
                  - Průběh a organizace studia
                        - Předpisy související se studiem na UK
                  - Studijní programy a obory
                  - Seznam předmětů
                  - Stipendia
                  - Hodnocení studia studenty
                  - Joint Degree a Multiple Degree
                  - Promoce, diplomy a dodatky
                  - Odvolací řízení
                  - Elektronická podpora vzdělávání
                  - Knihovny
            - Studentský život
                  - Průkazy UK
                  - Ubytování
                  - Stravování
                  - Kultura a sport
                        - Kulturní život na UK
                        - Sport na UK
                  - Studentské spolky
            - Poradenství
       Doktorské studium
       Rigorózní řízení
            - Státní rigorózní zkouška
       Stipendia a poplatky
            - Stipendium za vynikající studijní výsledky
            - Stipendium na podporu ubytování
            - Sociální stipendium
            - Často kladené dotazy (FAQ)
       Průkazy UK
            - Výdejní centra
            - Typy průkazů
                  - Studentské průkazy
                  - Průkazy studentů se zdravotním znevýhodněním
                  - Průkazy zaměstnanců
                  - Průkazy externích uživatelů služeb
                  - Průkaz člena Klubu Alumni UK
                  - Průkaz účastníka programu celoživotního vzdělávání
            - Oznámení o ztrátě průkazu
            - Použití průkazů UK v PID
            - Vybrané slevy na ISIC / ITIC / ALIVE
            - Výdej průkazů externích osob a přístup do informačních systémů UK
            - Dokumenty ke stažení
            - CAS – Centrální autentizační služba UK (PDF)
            - FAQ – často kladené dotazy
            - Administrace karty
                  - Rezervace výdejního místa IPSC
                  - Rozpis služeb
                  - Platební terminál
                  - Zápisy
                  - ÚVT
                  - IT na fakultách, AMU, UMPRUM
                  - Kontakty
                  - Ke stažení
       Praktické informace
            - Harmonogram akademického roku 2023/2024
            - Studentské průkazy
            - Ceny udělované studentům
                  - Univerzitní ceny
                        - Bolzanova cena
                              - Komise pro udělení Bolzanovy ceny
                        - Cena rektora
                        - Mimořádná cena rektora
                  - Fakultní ceny
                  - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
                  - Cena Josefa Hlávky
            - Předpisy související se studiem na UK
            - Odvolací řízení ve věcech studia
            - Uznávání zahraničního vzdělání
            - Elektronická podpora vzdělávání
                  - Ceník pro komerční využití Moodle
                  - Kontaktní osoby
                  - Moodle na fakultách
            - Hodnocení studia studenty
            - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
            - Odbor pro studium a záležitosti studentů
                  - Oddělení rozhodnutí
                  - Oddělení poplatků spojených se studiem
                  - Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání
                  - Oddělení doktorského studia
                  - Oddělení právní a metodické podpory
            - Zdravotní péče
       Poradny
       Studenti se specifickými potřebami
            - Úkoly kontaktní osoby
       Akademické ceremonie
            - Promoce, diplomy a dodatky
                  - Vzor dodatku k diplomu
       Centrum celoživotního vzdělávání
       UK Point
       Letní školy UK 2024
       Studium v zahraničí
            - Mobilita studentů
                  - Programy EU – Erasmus+
                        - Studijní pobyty v akademickém roce 2024/2025
                        - Studijní pobyty v akademickém roce 2023/2024
                        - Praktické stáže v akademickém roce 2024/2025
                        - Praktické stáže v akademickém roce 2023/2024
                        - Navýšení pro studenty s omezenými příležitostmi
                        - Kontakty a úřední hodiny
                        - (EN) Incoming students - Přijíždějící studenti
                        - Erasmus University Charter and Policy Statement
                        - Krátkodobé mobility
                        - Green Erasmus
                        - Mezinárodní mobilita
                        - Erasmus charta studenta
                        - ViaErasmus!
                        - Privacy Notice
                  - Meziuniverzitní dohody
                  - Fakultní dohody
                  - Mezinárodní smlouvy
                  - Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením
                  - Free movers
                  - Aktuality
                  - Blended Intensive Programme
            - Joint Degree a Multiple Degree
            - Semináře o studiu v zahraničí
            - Zahraniční letní školy
            - Podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility
            - Kontakt na OZV
       Kultura a sport
       Studentské spolky
       Studijní programy a obory
 Absolventi
       O Klubu Alumni Univerzity Karlovy
            - Jak se stát členem
            - Newsletter
            - Alumni akce
            - Spolupracujte s Univerzitou Karlovou
            - Kariérní poradna
            - Celoživotní vzdělávání
            - Univerzitní knihovna
            - Fakultní spolky a kluby
            - Benefity a slevy
                  - Vnitrouniverzitní
                        - Sportovní centrum UK
                        - Hrdličkovo muzeum člověka
                        - Knihkupectví Karolinum
                        - Kavárna U Rotlevů
                        - Stomatologická péče
                        - Ubytovací služby UK
                        - Chlupáčovo muzeum historie Země
                        - Knihovny UK a přístup k jejich informačním zdrojům
                        - Hyb4City
                  - Sport a Wellbeing
                        - Petra Clinic
                        - Den zdraví
                        - Fit centra CLEVER FIT
                        - SAIN
                        - Lázně Luhačovice
                        - Zlaté kúpele Turčianske Teplice
                        - Resort Svatá Kateřina
                        - Aquapalace Praha
                  - Kultura
                        - Národní divadlo
                        - Městská divadla pražská
                        - Divadlo Radka Brzobohatého
                        - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
                        - Divadlo v Řeznické
                        - Kino Lucerna
                        - Divadlo Drak
                        - Švandovo divadlo
                        - Mucha Museum a Franz Kafka Museum
                        - Divadlo Na Fidlovačce
                        - Západočeská galerie
                        - Divadlo pod Palmovkou
                        - Klicperovo divadlo Hradec Králové
                        - Divadlo na Maninách
                        - Divadlo Metro
                        - Divadlo Na Jezerce
                        - Muzeum Karla Zemana
                        - dafilms.cz
                        - Premiere Cinemas
                        - Muzeum Lega
                        - Premiere Cinemas
                        - Muzeum Lega
                        - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
                  - Ostatní
                        - Petra Clinic
                        - Koh-i-noor
                        - CK Sardegna Travel
                        - Pizzeria Omnibus
                        - Greece Tours
                        - CK FEDE
                        - Aparthotel Svatý Vavřinec
                        - SAIN
                        - Datart
                        - Lázně Luhačovice
                        - Vydavatelství Economia
                        - Restaurace IL Mulino
                        - BER-KR (SONY, AEG, ELECTROLUX)
                        - Profi Optik
                        - Ryor
                        - Zlaté kúpele Turčianske Teplice
                        - Resort Svatá Kateřina
                        - České dráhy
                        - Aviatická pouť v Pardubicích
                        - Alza benefit
                        - Mafra
                        - Jazyková škola PRESTO
                        - Aquapalace Praha
                        - Kosmas
                        - Megabooks
                        - Hudy
                        - Pražské Benátky
                        - iRobot
                        - Czech Aviation Training Centre na Letišti Praha
                        - Bushman - volnočasové oblečení
            - Kontakt
            - E-shop
            - Nadační fond
            - Aktuality
            - Kariéra na Univerzitě Karlově
            - Zlaté promoce 2024
       Naši absolventi
       Kontaktujte nás
       Podporujme potřebné projekty společně
       Přiznávání akademických titulů
            - Oprávnění užívat akademický titul „magistr“
            - Oprávnění užívat akademicko-vědecký titul „doktor“
            - Nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu
            - Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“
            - Přiznávání akademického titulu "doktor"
 Zaměstnanci
       Kariéra na UK
       Příručka pro zaměstnance
       Benefity
            - Dovolená
            - Dny osobního rozvoje
            - Stravování zaměstnanců
            - Nabídky rekreace
            - Multisport
            - Startovací byty
            - Slevy a výhody
            - Příspěvky ze sociálního fondu
            - Vnitrouniverzitní služby
       Vzdělávání zaměstnanců
       Centrum celoživotního vzdělávání
       Zahraniční mobilita zaměstnanců
            - Programy EU - ERASMUS+
            - Meziuniverzitní dohody
            - Fakultní dohody
            - Mezinárodní smlouvy
            - Další možnosti
            - Kontakt na OZV
       UK Point
       Průkazy
       Kolektivní smlouva
       Příprava studijních programů
            - Aktuality pro zpracovatele
            - Metodika přípravy návrhu pregraduálního SP
            - Metodika přípravy návrhu doktorského SP
            - Prodloužení, rozšíření a změna SP
                  - Prodloužení studijního programu
                  - Rozšíření studijního programu
                  - Změna ve studijním programu
            - Studijní programy – regulovaná povolání
            - Akreditační modul SIS
                  - Studijní plány
                  - Příprava předmětů
                  - Personalistika - životopisy
            - Garant studijního programu
            - Kontrolní zprávy a nápravná opatření
       Staff Welcome Centre
       Česko-anglický slovníček
       Interní komunikace Univerzity Karlovy
       Mailový podpis
 PR & média
       Veřejnost
            - Propagační předměty
                  - UK Point
            - Vizuální styl & loga
            - Multimédia
                  - Fotobanka
                  - YouTube
                  - Podcasty
            - Historie UK v datech
       Média
            - Tiskové zprávy
            - Nabídka odborných konzultací
            - Natáčení a focení na UK
            - Akce pořádané na UK
            - Vyjádření a stanoviska rektorky a vedení UK
       Publikace & projekty
            - Forum on-line
            - Časopis Forum
            - Publikační činnost
            - Tiskové propagační materiály
            - Podcasty
            - UKa! Studentské PR nápady
       Kontakty
 Karusel
 Věda na UK
 Forum magazín
 Sportovní léto FTVS
 Paedagogium
 Famelab
 EU Careers Preparation Course
 Entrepreneurial and Intrapreneurial Project Management
 Aktuality
 Obnova akademického života na UK
 #UKrajine
 Video
 Kalendář
 Patička
 Máte dotaz ?
 Kontakty
 Jak k nám