• UK
  • Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit udržitelného rozvoje. Programově se připojujeme k projektu OSN 2015-2030 Sustainable Development Goals (SDGs). V souladu s cíli OSN chápeme pojem "udržitelný rozvoj" ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další. Proto má instituce jako Univerzita Karlova, co nabídnout. Zároveň však díky vzdělávání dalších generací a výzkumu nese za další vývoj i svou zodpovědnost, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.


Vzdělání

Věda a výzkum

Třetí role

Zelená univerzita

Internacionalizace

Veřejné zakázky

Aktuality

Strategie


Udržitelný rozvoj má místo na všech fakultách i součástech Univerzity Karlovy a prolíná se všemi jejími základními rolemi a činnostmi. V tomto ohledu klademe velký důraz na interdisciplinaritu a především na aktivní spolupráci napříč součástmi a pracovišti univerzity, ale i s našimi partnery z akademického, soukromého, státního i neziskového sektoru. Díky internacionalizaci můžeme propojit naše vzdělávání a výzkum v této oblasti se špičkovými pracovišti v zahraničí.


Ambicí Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu. Jako neméně důležitou však vnímáme třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. Vzhledem ke své velikosti musí však Univerzita Karlova naplňovat cíle i ve svém vlastním provozu, od fungování celé univerzity po úroveň jednotlivých studentů a zaměstnanců.


Kontakty

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvoje


Pro dotazy, podněty, nápady k udržitelnému rozvoji na univerzitě využijte .

➤Napsali jste zajímavý článek, který se udržitelnosti týká?

➤Vystoupili jste na konferenci, kde zazněly průlomové informace o udržitelném rozvoji?

➤Pracujete na projektu, který řeší otázky udržitelnosti?

➤Chcete s námi sdílet Vaše zkušenosti?

➤Napište nám a my se s Vámi domluvíme na zviditelnění Vaší práce a relevantních aktivit.
Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně: zpráva z kulatého stolu k udržitelnému rozvoji v létě 2020.
Poslední změna: 17. únor 2023 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám