• UK
  • Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově

Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje. Programově se připojujeme k projektu OSN 2015-2030 Sustainable Development Goals (SDGs). V souladu s cíli OSN chápeme pojem "udržitelný rozvoj" ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další. Proto má instituce jako Univerzita Karlova, co nabídnout. Zároveň však díky vzdělávání dalších generací a výzkumu nese za další vývoj i svou zodpovědnost, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.Vzdělání

Věda a výzkum

Třetí role

Internacionalizace

Veřejné zakázky

Zelená univerzita

Aktuality

Kontakty


Udržitelný rozvoj má místo na všech fakultách i součástech Univerzity Karlovy a prolíná se všemi jejími základními rolemi a činnostmi. V tomto ohledu klademe velký důraz na interdisciplinaritu a především na aktivní spolupráci napříč součástmi a pracovišti univerzity, ale i s našimi partnery z akademického, soukromého, státního i neziskového sektoru. Díky internacionalizaci můžeme propojit naše vzdělávání a výzkum v této oblasti se špičkovými pracovišti v zahraničí.


Ambicí Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu. Jako neméně důležitou však vnímáme třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. Vzhledem ke své velikosti musí však Univerzita Karlova naplňovat cíle i ve svém vlastním provozu, od fungování celé univerzity po úroveň jednotlivých studentů a zaměstnanců.


Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně: zpráva z kulatého stolu k udržitelnému rozvoji v létě 2020.

Aktuality

➤ Česko má v obnovitelných zdrojích na víc, spočítali experti z Univerzity Karlovy.

  • Rozvoj zelené energetiky přinese snížení škod na lidském zdraví a krajině až o 6,4 mld. korun k roku 2030.

    Nová studie Univerzity Karlovy, zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030.

    Více v tiskové zprávě

➤ Elektrokola pro zaměstnance

  • V rámci širokého spektra aktivit udržitelného rozvoje se Univerzita Karlova s podporou Správy budov a zařízení rozhodla pro testování elektrokol pro své zaměstnance. "Chceme podpořit elektromobilitu i zdravý životní styl. Nechte auta doma a udělejte něco pro zdraví své i ostatních," říká Antonín Rezek ředitel Správy budov a zařízení UK.

    Elektrokola pro zaměstnance UK

➤Mezinátrodní konference COIMBRA

➤ Energie a civilizace

Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích.

Univerzita Karlova je partnerem exteriérové výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě, jejíž hlavním autorem je egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Výstava je v pořadí druhu ze tří plánovaných témat. Navazuje na expozici Voda a civilizace a připravuje se téma Civilizace a recyklace. Návštěvníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. června 2021.

➤ O udržitelném rozvoji v časopise Forum

Vyšlo nové číslo časopisu Forum, tentokrát se zaměřením na ekologii a vodu. Tímto jsme také odstartovali novou tradici, kterou je tisk na ekologický papír.

➤ Seminář "12 výzev regionálního rozvoje"

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK (katedra fyzické geografie a geoekologie) vystoupil s příspěvkem Vodní stres v Česku: Jaké jsou možnosti řešení? Seminář zahájili Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí. Celý záznam semináře a více o akci a prezentace ke stažení.

➤ SDG academy

Sledujte na SDGacademy zdarma vzdělvávací kurzy předních světových odborníků na problematiku udržitelného rozvoje!
Kontakty

PhDr. Ing. Marie Vymazalová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

marie.vymazalova@ruk.cuni.czIng. Agáta Kotábová

Manažerka udržitelného rozvoje

agata.kotabova@ruk.cuni.cz


Pro dotazy, podněty, nápady k udržitelnému rozvoji na univerzitě využijte také sustain@ruk.cuni.cz.

Napsali jste zajímavý článek, který se udržitelnosti týká?

Vystoupili jste na konferenci, kde zazněly průlomové informace o udržitelném rozvoji?

Pracujete na projektu, který řeší otázky udržitelnosti?

Chcete s námi sdílet Vaše zkušenosti?

Napište nám a my se s Vámi domluvíme na zviditelnění Vaší práce a relevantních aktivit.
Poslední změna: 5. květen 2022 12:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám