• Univerzita
  • Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově

Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje. Programově se připojujeme k projektu OSN 2015-2030 Sustainable Development Goals (SDGs). V souladu s cíli OSN chápeme pojem "udržitelný rozvoj" ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další. Proto má instituce jako Univerzita Karlova, co nabídnout. Zároveň však díky vzdělávání dalších generací a výzkumu nese za další vývoj i svou zodpovědnost, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.Vzdělání

Věda a výzkum

Třetí role

Internacionalizace

Veřejné zakázky

Zelená univerzita

Aktuality

Kontakty


Udržitelný rozvoj má místo na všech fakultách i součástech Univerzity Karlovy a prolíná se všemi jejími základními rolemi a činnostmi. V tomto ohledu klademe velký důraz na interdisciplinaritu a především na aktivní spolupráci napříč součástmi a pracovišti univerzity, ale i s našimi partnery z akademického, soukromého, státního i neziskového sektoru. Díky internacionalizaci můžeme propojit naše vzdělávání a výzkum v této oblasti se špičkovými pracovišti v zahraničí.


Mgr. Anna Shavit, Ph.D., členka kolegia rektora

„Musíme mít jasný plán a reagovat na změny ve společnosti, udávat trendy.

Pro generaci dnešních maturantů je téma udržitelnosti již zcela normální,

ani levicové, ani pravicové… Čeká nás spousta práce, která má velký smysl.“


Ambicí Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu. Jako neméně důležitou však vnímáme třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. Vzhledem ke své velikosti musí však Univerzita Karlova naplňovat cíle i ve svém vlastním provozu, od fungování celé univerzity po úroveň jednotlivých studentů a zaměstnanců.

Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně: zpráva z kulatého stolu k udržitelnému rozvoji v létě 2020.

Aktuality

➤ Česko má v obnovitelných zdrojích na víc, spočítali experti z Univerzity Karlovy.

  • Rozvoj zelené energetiky přinese snížení škod na lidském zdraví a krajině až o 6,4 mld. korun k roku 2030.

    Nová studie Univerzity Karlovy, zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030.

    Více v tiskové zrávě

➤ Elektrokola pro zaměstnance

  • V rámci širokého spektra aktivit udržitelného rozvoje se Univerzita Karlova s podporou Správy budov a zařízení rozhodla pro testování elektrokol pro své zaměstnance. "Chceme podpořit elektromobilitu i zdravý životní styl. Nechte auta doma a udělejte něco pro zdraví své i ostatních," říká Antonín Rezek ředitel Správy budov a zařízení UK.

    Elektrokola pro zaměstnance UK

➤Mezinátrodní konference COIMBRA

➤ Energie a civilizace

Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích.

Univerzita Karlova je partnerem exteriérové výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě, jejíž hlavním autorem je egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Výstava je v pořadí druhu ze tří plánovaných témat. Navazuje na expozici Voda a civilizace a připravuje se téma Civilizace a recyklace. Návštěvníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. června 2021.

➤ O udržitelném rozvoji v časopise Forum

Vyšlo nové číslo časopisu Forum, tentokrát se zaměřením na ekologii a vodu. Tímto jsme také odstartovali novou tradici, kterou je tisk na ekologický papír.

➤ Seminář "12 výzev regionálního rozvoje"

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK (katedra fyzické geografie a geoekologie) vystoupil s příspěvkem Vodní stres v Česku: Jaké jsou možnosti řešení? Seminář zahájili Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí. Celý záznam semináře a více o akci a prezentace ke stažení.

➤ SDG academy

Sledujte na SDGacademy zdarma vzdělvávací kurzy předních světových odborníků na problematiku udržitelného rozvoje!
Kontakty


Mgr. Anna Shavit, PhD.

Členka Kolegia rektora Univerzity Karlovy zodpovědná za agendu udržitelného rozvoje

Kontakt

PhDr. Mgr. Jana Peroutková

Koordinátorka pro udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově

jana.peroutkova@ruk.cuni.czPoslední změna: 1. září 2021 19:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám