Aktuality

Sdělení UK pro studenty, uchazeče a zaměstnance v souvislosti s covid-19

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

23. října 2021

Novou rektorkou UK byla zvolena profesorka Milena Králíčková

Akademický senát UK dnes zvolil profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy. V prvním kole volby získala 55 hlasů z celkového počtu 69. Protikandidát Michal Stehlík získal 14 hlasů.

22. října 2021

Univerzitu Karlovu poprvé povede žena: Milena Králíčková

Univerzitu Karlovu povede poprvé v její staleté historii žena. Páteční volbu vyhrála dosavadní prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková, která předčila druhého kandidáta Michala Stehlíka, bývalého děkana Filozofické fakulty UK.  

22. října 2021

Video záznam: Debata s oběma kandidáty na funkci rektora UK

V pátek 15. října proběhla na půdě Akademického senátu UK takřka šestihodinová debata s prof. Milenou Králíčkovou a s prof. Michalem Stehlíkem, kteří kandidují na funkci budoucího rektora Univerzity Karlovy.

15. října 2021

Téměř osmdesát procent lidí považuje UK za „nej“ vysokou školu v Česku

Univerzita Karlova zaujímá první místo mezi TOP 10 univerzitami, které si Češi dovedou spontánně vybavit. Povědomí o ní mají tři čtvrtiny lidí a 79 % z nich ji považuje za nejlepší vysokou školu v Česku. Vyplývá to z průzkumu, který pro UK letos v létě provedla agentura Ipsos.

21. října 2021

Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, World&Art a Česká centra v partnerství se Svazem měst a obcí ČR vyhlašují mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“, určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí.

21. října 2021

Vědecká rada UK ocenila významné osobnosti univerzity

Vědecká rada na svém pravidelném zasedání, ve čtvrtek 21. října, ocenila významné osobnosti Univerzity Karlovy. Ceny a pamětní medaile předal prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt a prorektor pro vědeckou činnost Jan Konvalinka.

21. října 2021

Katolická teologická fakulta zvolila kandidáta na děkana

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

20. října 2021

Obrazem: Poklepání základního kamene Kampusu Albertov

Zástupci Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR poklepali základní kámen Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká pracoviště MFF UK, PřF UK a 1. lékařské fakulty UK. Studenty a vědce by měl přivítat nový kampus v akademickém roce 2026/2027.

19. října 2021

Poprvé: Univerzita Karlova rozesílá dotazník spokojenosti

V nejbližších dnech zaměstnanci Univerzity Karlovy najdou ve svých e-mailových schránkách dotazník spokojenosti, který si klade za cíl získat data pro další směřování univerzity v oblasti personální politiky a plánu rovných příležitostí. „‎Všichni zaměstnanci mají vůbec poprvé možnost se systematicky vyjádřit k fungování univerzity, věřím, že toho využijí,“‎ říká rektor Tomáš Zima.

19. října 2021

Matfyzáci to voličům spočítali: výsledky znali už při sčítání

Marek Omelka a Ondřej Týbl z Matfyzu vyvinuli pro iRozhlas unikátní predikční model výsledku parlamentních voleb. Odhad pracoval s postupně přibývajícími průběžnými daty, a byl tak neustále zpřesňován. Zatímco ostatní média během sčítání volebních hlasů „pouze“ informovala o aktuálních číslech od Českého statistického úřadu, tento model dokázal výrazně přesněji odhadnout finální výsledky.

Jan Veselý: Inovační laboratoř v Hybernské tříbí nápady

„Nejde ani tak o získané dovednosti. Jde mi hlavně o to, aby účastníci překonali sebe sama; je to zážitkový kurz, ve kterém studenti neustále překračují svoji komfortní zónu,“ říká Jan Veselý z Inovační laboratoře v Kampusu Hybernská, pod jehož vedením se „otužují“ nápadití studenti.

13. října 2021
Všechny aktuality >
Video


Kalendář
Říjen 2021
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Týden AV: Strategická vládní komunikace: Co se děje, když stát (ne)umí mluvit s občany

1. listopadu 2021 – 7. listopadu 2021

Koronavirová pandemie ukázala, jak důležitá je vládní komunikace s občany. Vláda by měla umět komunikovat s veřejností srozumitelně, rychle, jednoduše a s využitím jak nejmodernějších prostředků, tak tradičních nástrojů. Co se děje, když vládní komunikace selhává? Jak to zlepšit? Co je to vlastně strategická komunikace státu, k čemu by měla být – a kde jsou její limity? Videopřednáška poskytne krátký vhled do toho, co to je strategická komunikace vlády, jak by měla vypadat a k čemu by měla sloužit. 

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost

Téma: psychologie, sociologie

Přibližná délka trvání: 60 min

Přednášející

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK

Více informací zde.

Týden AV: Může být móda udržitelná? Greenwashing v módě: kdy dochází ke zneužívání environmentálních témat

1. listopadu 2021 – 7. listopadu 2021

Udržitelná móda – častokrát skloňovaný pojem. Lidé chtějí módu, která je ekologická, šetrná k přírodě a vyrobená za etických podmínek. Není to ale nekonečný rozpor? Móda je založená na střídání trendů a stylů, tedy na proměně a obměně. Jak firmy využívají či spíše zneužívají toho, že spotřebitelé chtějí stále něco nového, ale přitom nechtějí ničit přírodu? Podíváme se na fenomén tzv. greenwashingu, tedy zneužívání ekologických témat v módním byznysu.

 

Další informace: https://iksz.fsv.cuni.cz/

Přednášející

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK

Více informací zde.

Týden AV: Laboratorní vyšetření výživového stavu a jeho zhodnocení u osob s nadváhou a obezitou

1. listopadu 2021 – 7. listopadu 2021

Výživový stav zásadně souvisí se zdravotním stavem jedince, výstižné je označení „zdravotně nutriční stav“. Optimální stav je dán vyváženým příjmem potravy, fyziologickým vstřebáváním a využíváním všech jejích složek. Při komplexním vyšetření nutričního stavu se snažíme odhalit osobní a rodinná rizika vývoje možných malnutričních stavů. Klinická podezření pak ověřujeme laboratorními testy. Složení těla měříme pomocí klinické BIA InBody S10 a měření pulsní vlny přístrojem MaxPuls.

Přednášející

MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni

MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni

Mgr. Iva Kladnická

Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni

Více informací zde.

Týden AV: Laboratorní zátěžová vyšetření u vytrvaleckých sportovců

1. listopadu 2021 – 7. listopadu 2021

Pravidelné laboratorní zátěžové testy jsou v dnešní době běžnou součástí tréninkové rutiny profesionálních i amatérských vytrvaleckých sportovců. Tyto zátěžové testy jsou důležité nejen pro posouzení aktuální výkonnosti sportovce, ale též ke stanovení, jak má být tento sportovec v dalším tréninkovém procesu správně zatěžován. Naše video demonstruje, jak se některé takové testy provádějí.

Přednášející

MUDr. Pavel Brož, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, LF UK v Plzni

Bc. Jana Žídeková

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, LF UK v Plzni

Více informací zde.

Týden AV: Jeden rok obětí, druhý rok trýznitelem – paměť a zkušenost základní vojenské služby 1968–2004

1. listopadu 2021

Unikátní orálně-historický projekt, běžící od roku 2019, se zaměřil na zkušenost několika generací českých mužů se základní vojenskou službou. Z pořízených orálně-historických narativů vyplývá, že jen minimum bývalých vojáků chápe svoji vojnu jako pomyslný přechodový rituál mužnosti a téměř všichni ji pokládají za ztrátu času. V situaci důvěry a anonymity muži v naprosté většině opustili vyprávění v souladu s dominantními veřejnými reprezentacemi o vojně.

Přednášející

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

Více informací zde.

Týden AV: Mohou modulátory estrogenového receptoru ovlivnit průběh Covidu-19 a dalších virových onemocnění?

1. listopadu 2021

Zdá se, že řada virových onemocnění včetně krvácivé horečky vyvolané ebolou a covidem-19, který je způsoben virem SARS-CoV-2, má zřejmě mírnější průběh u žen než u mužů. Tento jev může být podmíněn řadou faktorů včetně skutečnosti, že ženy lépe pečují o své zdraví. Svůj vliv by však mohla mít také estrogenová signalizace. Ukazuje se totiž, že stimulace estrogenového receptoru významně zlepšuje protivirovou imunitu a dýchací a srdečně-cévní funkce u žen.

Přednášející

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Více informací zde.

Týden AV: Nadváha a obezita. Jde o evoluci či pandemii chronického onemocnění?

1. listopadu 2021

Za posledních 40 let se výskyt obezity celosvětově zdvojnásobil. Počet dospělých s nadváhou již převažuje nad těmi s tzv. „normální váhou“ či podvýživou. Obezigenní prostředí interferuje s genetickým naprogramováním člověka. Podle nejnovější definice je obezita považována za chronické recidivující onemocnění, které je branou k dalším metabolickým, kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním. V přednášce budou diskutovány jak současné možnosti její léčby, tak i možnosti prevence.

Přednášející

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni

Více informací zde.

Týden AV: Tělesná aktivita a její význam pro zdraví, délku a kvalitu života

1. listopadu 2021

Za posledních 250 let se délka lidského života prodloužila na neuvěřitelný dvojnásobek. Často ale nemalou část tohoto dlouhého života nežijeme kvalitně – ztrácíme pohyblivost, jsme sužováni řadou nemocí, stáváme se závislými na pomoci okolí. Přednáška se zabývá příčinami tohoto nepříznivého vývoje a ukazuje, že jediným řešením je aktivní a zdravý životní styl s fyzickým pohybem. Dnes již máme dostatek vědeckých údajů pro to, že takový životní styl je skutečným a snadno dostupným elixírem mládí.

Přednášející

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni

Více informací zde.

Všechny události >
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám