Zprávy o přijímacím řízení

Zprávy o přijímacím řízení obsahují zcela konkrétní údaje popisující zájem uchazečů o studium, celkový charakter, průběh a výsledky přijímacího řízení v daném roce. Pravidelné a dlouhodobé shromažďování těchto ukazatelů umožňuje uvádět ve Zprávách o přijímacím řízení jak meziroční srovnání, tak některé dlouhodobé trendy.


Zprávy o přijímacím řízení jsou strukturovány do třech částí:


1. část Popisná – obsahuje základní východiska přijímacího řízení, kterými jsou zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy univerzity a podmínky přijímacího řízení zveřejněné na http://is.cuni.cz/studium/podprij/. Kromě toho v ní lze nalézt informace o podobě a průběhu přijímacích zkoušek.


2. část Sumarizační a na ni navazující Příloha I – textová část nabízí nejen univerzitní údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů, ale také informace o tom, kolik uchazečů se k přijímací zkoušce nedostavilo, podalo přihlášku na více studijních oborů realizovaných univerzitou, využilo možnosti podat žádost o přezkum a také kolika z nich rektor vyhověl. V Příloze I lze potom nalézt tyto ukazatele ve struktuře podle fakult.


3. část Statistická a na ni navazující Příloha II – textová část popisuje formy přijímací zkoušky v daném roce na jednotlivých fakultách, včetně kritérií pro přijetí. Kromě toho zde je uvedena u jednotlivých fakult informace o tom, zda umožnily uchazečům splňujícím určité podmínky přijetí bez přijímací zkoušky.  V tabulkách Přílohy II jsou uvedeny základní statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek na jednotlivých fakultách univerzity v podobě požadované vyhláškou MŠMT č. 343/2002 Sb.2023

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2022

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2021

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2020

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2019

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2018

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2017

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2016

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2015

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2014

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2013

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2012

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2011

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2010

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2009

Textová část

Sumarizační část

2008

Textová část

Sumarizační část

2007

Textová část

Sumarizační část

2006

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2005

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2004

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2003

Textová část

Sumarizační část

Statistická část

2002

Textová a sumarizační část

Statistická část
Poslední změna: 23. leden 2023 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám