• UK
  • Výstavba a investiční rozvoj

Výstavba a investiční rozvoj

Univerzita Karlova má 17 fakult (čtrnáct v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni), čtyři vysokoškolské ústavy, pět dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost či pro poskytování informačních služeb, tři celouniverzitní účelová zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení univerzity.Za posledních více než deset let investovala Univerzita Karlova celkem 7 mld. Kč, z toho více než 2 mld. Kč z vlastních zdrojů (FRM): 60 % prostředků bylo vynaloženo na rekonstrukce a obnovu stavební infrastruktury, 12 % prostředků bylo určeno na pořízení strojů, přístrojů a zařízení. Rekonstrukce, modernizace a obnova stávajících budov byla v řadě případů i příspěvkem k ochraně historického kulturního dědictví České republiky.


V souladu se svou historicky vzniklou dislokací usiluje Univerzita Karlova o svůj další rozvoj především v podobě výstavby tzv. minikampusů. Klíčovým záměrem je koncentrovat kapacity, zajišťovat moderní přístrojové vybavení univerzitních pracovišť a lépe využívat synergie oborů pěstovaných na univerzitě.


Základem pro investičně rozvojovou činnost je dokumentace celouniverzitního programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy, která je zpracována a průběžně aktualizována Odborem výstavby Rektorátu.Poslední změna: 11. červenec 2024 10:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám