ERC na UK

Univerzita Karlova věnuje grantům Evropské výzkumné rady (ERC) velkou pozornost, neboť je stejně jako všechny ostatní vědecké instituce v Evropě považuje za měřítko kvality výzkumu. Univerzita se snaží o systematickou a dlouhodobou podporu uchazečů, jejímž cílem je zvýšit naši úspěšnost v získávání ERC grantů v dalších letech. Univerzita iniciovala a podstatně se podílí na chodu Expertní skupiny ERC, jejímž koordinátorem je prof. Zdeněk Strakoš, člen rozšířeného kolegia rektorky pro granty ERC.

„Podání ERC grantu je dlouhodobý proces, kdy nejdůležitější není získání grantu, ale samotná příprava, během které se vědec či vědkyně musí skutečně důkladně zamyslet nad daným projektem a svým odborným směřováním – v kontextu a s nadhledem, provést jakousi inventuru své práce.


Ze zpětné vazby víme, že i neúspěšní žadatelé hodnotí proces přípravy ERC grantu jakožto velmi cenný a určující pro jejich další vědeckou práci. Přípravou projektu získali prostor k zastavení se, změnili pohled na svoji práci, a to postupně vede (i v případě nezískání samotného ERC grantu) k lepším výsledkům, k získání jiných grantů či perspektivní pozice na významné instituci. Investice času a úsilí do přípravy kvalitního ERC projektu se vrátí na úrovni jednotlivce i samotné instituce."


prof. Zdeněk Strakoš

koordinátor Expertní skupiny ERC a ERC na UK


Informace a na koho se obrátit

Zvažujete-li podání ERC, obraťte se s dostatečným časovým předstihem na univerzitní kontaktní osobu pro ERC granty, Veroniku Syrovátkovou.


Další INFORMACE O ERC vč. přehledu univerzitních ERC grantů naleznete na webu Evropského centra UK.


Za účelem podpory začínajících vědců, aby se mohli osamostatnit a založit si vlastní výzkumnou skupinu, vznikl na UK také program PRIMUS, kterému se daří také podporovat žadatele o granty ERC.


Poslední změna: 3. červenec 2023 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám