Dlouhodobý záměr

Dlouhodobý – strategický záměr UK 2016-2020


Vize


Usilujme společně o to, aby naše Alma Mater, Univerzita Karlova, byla v tom nejlepším slova smyslu „univerzitou třetího tisíciletí“, tj. univerzitou svobodnou, sebevědomou, vážící si svých tradic a současně předjímající a spoluurčující vývoj disciplín na ní pěstovaných; univerzitou moderní, inspirativní a otevřenou světu, schopnou vstřebávat nejrůznější podněty, univerzitou prestižní nejen v českém a evropském kontextu, ale i ve světě. Jen tehdy budeme úspěšní.


Dlouhodobý – strategický záměr Univerzity Karlovy 2016-2020

Schválen Akademickým senátem UK dne 26. června 2015.


Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK pro rok 2020

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK pro rok 2019

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK pro rok 2018

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK pro rok 2017


Harmonogram Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020

Schválen Akademickým senátem UK dne 22. ledna 2016.


Bilanční zpráva o naplňování strategického záměru v roce 2017

Bilanční zpráva o naplňování strategického záměru v roce 2016

Bilanční zpráva o naplňování strategického záměru v roce 2015

Bilanční zpráva o naplňování strategického záměru v roce 2014


Dlouhodobý záměr UK v předchozích obdobích

Dlouhodobý záměr UK 2011-2015 a jeho aktualizace

Dlouhodobý záměr UK 2004-2010 a jeho aktualizace

Dlouhodobý záměr UK 1999-2004 a jeho aktualizace


Kromě strategického záměru jsou koncepčními dokumenty vysoké školy výroční zpráva o činnosti, která vyjadřuje naplňování strategického záměru a jeho plánů realizace, a výroční zpráva o hospodaření, která je nástrojem pro kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky vysoké školy. Výroční zprávy schvaluje na návrh rektora akademický senát univerzity.


Na daný kalendářní rok univerzita sestavuje rozpočet, který je mimo výnosů z vlastní činnosti tvořen především příspěvky a dotacemi ze státního rozpočtu a podle zákona nesmí být deficitní.
Poslední změna: 30. říjen 2019 11:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám