• UK
  • Strategický záměr

Strategický záměr

Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025


Univerzita Karlova je jednou z nejvýznamnějších vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom v České republice, ale i v Evropě. Je výzkumně orientovanou vysokou školou, která se trvale hlásí k historickým tradicím jednoho z nejstarších vysokých učení a zastává zásadní roli ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.


Jakožto veřejná instituce se rovněž hlásí k odpovědnosti za rozvoj společnosti, která ji podporuje, a prostředí, v němž se nachází. I nadále se proto bude podílet na rozvoji regionů, v nichž působí, a svou činností přispívat k naplňování národních priorit, jako jsou především ty ukotvené ve strategickém záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol, jakož i k závazkům mezinárodním, jako je podpora evropského vzdělávacího a vysokoškolského prostoru.


My, kteří dnes vystupujeme jejím jménem, chceme pokračovat v závazku přispívat k rozvoji vědění, vzdělanosti a kultury, který nám byl předán, a postoupit jej těm, kdož přijdou po nás. Následujeme přitom hodnoty, s nimiž je toto poslání neodmyslitelně spjato – sloužit pravdě, rozvíjet ideály humanity, demokracie, otevřenosti a naplňovat myšlenku celosvětové spolupráce univerzit jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu i vzdělávání. I nadále budeme klást nejvyšší nároky na sebe samé, na kvalitu naší vědy i našeho vzdělávání a poměřovat se s nejlepšími.Plány realizace strategického záměru:
Poslední změna: 11. prosinec 2023 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám