Oddělení analýz a strategií

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 770
oas@ruk.cuni.cz

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Jiří Chvátal
  E-mail: jiri.chvatal@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 522
  Místnost: 429[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, datové zdroje a statistiky
 • Mgr. Filip Machart
  E-mail: filip.machart@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 517
  Místnost: 429[i]
  strategické a poziční dokumenty UK, šetření mezi absolventy
 • RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. - vedoucí
  E-mail: vera.stastna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 770
  Místnost: 431[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, národní a mezinárodní dokumenty v oblasti vysokoškolské politiky

Popis činností:

 • Činnost a postavení Oddělení analýz a strategií jsou upraveny opatřením rektora Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy.
 • Činnost oddělení řídí: MUDr. Milan Prášil, kancléř.
 • Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů; příprava hlavních strategických a pozičních dokumentů univerzity; vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.
 • V rámci Oddělení analýz a strategií jsou řešeny či spoluřešeny projekty Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264) a Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, aktivity Rektorátu, Dílčí aktivita 3) spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je realizace úprav a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy vyplývající z novely zákona o vysokých školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality na univerzitě. V rámci projektu vzniknou nové moduly studijního informačního systému a v návaznosti na tyto změny budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů univerzity v rámci studijního informačního systému.
 • Oddělení analýz a strategií zajišťuje celouniverzitní šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy týkajících se hodnocení studia, jejich uplatnitelnosti apod.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám