Odbor analýz a strategií

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 770
oas@ruk.cuni.cz

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Jiří Chvátal
  E-mail: jiri.chvatal@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 522
  Místnost: 501c[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, datové zdroje a statistiky
 • Mgr. Filip Machart
  E-mail: filip.machart@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 517
  Místnost: 501c[i]
  strategické a poziční dokumenty UK, celouniverzitní šetření týkající se studia
 • RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. - vedoucí
  E-mail: vera.stastna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 770
  Místnost: 501c[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, národní a mezinárodní dokumenty v oblasti vysokoškolské politiky
 • Mgr. Martin Zelenka
  E-mail: martin.zelenka@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 425
  Místnost: 501c[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy)

Popis činností:

 • Činnost a postavení Odboru analýz a strategií jsou upraveny opatřením rektora Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy.
 • Činnost odboru řídí člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
 • Odbor analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektorky a člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů, příprava hlavních strategických dokumentů univerzity, včetně zabezpečení hodnocení naplňování cílů, příprava podkladů pro Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově, celouniverzitní šetření týkající se studia.
 • V rámci Odboru analýz a strategií byly řešeny či spoluřešeny projekty Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264) a Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, aktivity Rektorátu, Dílčí aktivita 3) spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Poslední změna: 18. duben 2024 12:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám