Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva uzavřená dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a jejich vzájemná práva a povinnosti nejen v oblastech pracovněprávních závazků, ale též při péči o zaměstnance, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, mzdových nárocích a spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány.


V kolektivní smlouvě zmocnil rektor děkany fakult a pověřené ředitele dalších součástí UK k doplnění příslušných částí kolektivní smlouvy s ohledem na specifické podmínky pracoviště na základě jejich jednání se zástupci příslušných odborových orgánů odborových organizací.


Kolektivní smlouva ze dne 1.12.2016

Dohoda o jiném postupu ze dne 1.2.2023


Předchozí znění:

Kolektivní smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2007

Dodatek č. 1 ze dne 12. 6. 2007

Příloha č. 1 dodatku - změny kolektivní smlouvy ze dne 12.6.2007

Příloha č. 2 - úplné znění kolektivní smlouvy ze dne 12.6.2007

Kolektivní smlouva ze dne 29. 6. 2005
Poslední změna: 15. duben 2024 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám