• UK
  • Ombudsmanka UK

Ombudsmanka UK

O pozici ombudsmana

Ombudsmanka je ochránkyně práv studentek, studentů, zaměstnankyň, zaměstnanců i dalších osob v obdobném postavení v situacích, ve kterých jejich zájmy a oprávněné nároky mohou být, jsou nebo byly ohroženy v důsledku nevhodného nebo rozdílného zacházení, konfliktní situace, nečinnosti orgánů, které měly konat, a podobně.


Výkon činnosti ombudsmanky se řídí Opatřením rektora č. 28/2022.


Aktuálně: Univerzita Karlova má od 1. 1. 2023 svou ombudsmanku


Informace pro zraněné a pozůstalé tragédie z 21. 12. 2023Principy činnosti

Při výkonu své činnosti ctí ombudsmanka základní nepodkročitelné principy. Těmi jsou především:


➤ zákonnost: ombudsmanka postupuje vždy v souladu se zákonem, vnitřními předpisy univerzity a v souladu s vysokým standardem etických a morálních hodnot a principů

individualizace: ombudsmanka vyhodnocuje a řeší přijaté podněty na základě pečlivého vyhodnocení konkrétní situace a přísně s ohledem na zájmy a potřeby toho, kdo podnět podává

důvěrnost informací: ombudsmanka zachází s informacemi od podavatelů/ek jako s citlivými údaji, které podléhají zvláštní ochraně; informace bez souhlasu podavatele/ky neposkytuje třetím osobám

bezpečí: činnost ombudsmanky, zejména prošetřování jednotlivých podnětů a jeho výsledky nesmí ohrozit bezpečí podavatelů/ek

transparentnost: ombudsmanka činí při řešení podnětů předvídatelné kroky, vždy v souladu se zákonem a vnitřními předpisy, o jednotlivých krocích informuje podavatele/ku; jasné a transparentní vztahy udržuje i s ostatními zainteresovanými složkami univerzity, se kterými při výkonu své funkce spolupracuje

➤ subsidiarita: ombudsmanka podněcuje k využívání dostupných zdrojů a smírčích způsobů řešeníPoslední změna: 27. prosinec 2023 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám