• UK
  • Ombudsman UK

Ombudsman UK

O pozici ombudsmana

Ombudsman je ochránce práv studentek, studentů, zaměstnankyň, zaměstnanců i dalších osob v obdobném postavení v situacích, ve kterých jejich zájmy a oprávněné nároky mohou být, jsou nebo byly ohroženy v důsledku nevhodného nebo rozdílného zacházení, konfliktní situace, nečinnosti orgánů, které měly konat, a podobně.


Výkon činnosti ombudsmana se řídí Opatřením rektora č. 28/2022.


Aktuálně: Univerzita Karlova má od 1. 1. 2023 svou ombudsmanku


Principy činnosti

Při výkonu své činnosti ctí ombudsman základní nepodkročitelné principy. Těmi jsou především:


➤ zákonnost: ombudsman postupuje vždy v souladu se zákonem, vnitřními předpisy univerzity a v souladu s vysokým standardem etických a morálních hodnot a principů

individualizace: ombudsman vyhodnocuje a řeší přijaté podněty na základě pečlivého vyhodnocení konkrétní situace a přísně s ohledem na zájmy a potřeby toho, kdo podnět podává

důvěrnost informací: ombudsman zachází s informacemi od podavatelů/ek jako s citlivými údaji, které podléhají zvláštní ochraně; informace bez souhlasu podavatele/ky neposkytuje třetím osobám

bezpečí: činnost ombudsmana, zejména prošetřování jednotlivých podnětů a jeho výsledky nesmí ohrozit bezpečí podavatelů/ek

transparentnost: ombudsman činí při řešení podnětů předvídatelné kroky, vždy v souladu se zákonem a vnitřními předpisy, o jednotlivých krocích informuje podavatele/ku; jasné a transparentní vztahy udržuje i s ostatními zainteresovanými složkami univerzity, se kterými při výkonu své funkce spolupracuje

➤ subsidiarita: ombudsman podněcuje k využívání dostupných zdrojů a smírčích způsobů řešeníPoslední změna: 9. únor 2023 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám