• UK
  • Insignie UK

Insignie UK

1. Pečetidlo pražské univerzity (uloženo v archivu Univerzity Karlovy)

Pečetidlo pražské univerzity bylo zhotoveno hned v počátcích pražského vysokého učení. Klečící král český a římský podává oběma rukama svatému Václavovi složenou základní listinu s visutou pečetí. Po stranách postav je vpravo erb krále římského, vlevo krále českého a pod korouhví se znamením svatováclavské orlice je písmeno W (Wenceslaus). Opis stříbrného pečetidla v perlovcích gotickou majuskulou:

"SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS"2. Rektorské žezlo

Rektorské žezlo má korunu tvořenou koulí (symbolem universa) a křížem s broušeným ametystem uprostřed. Stříbrná zlacená hlavice je posázena šestnácti českými granáty. Kolem dříku v kartuších čtyři oválné emailové znaky: český lev, slezská orlice, moravská orlice a znak univerzity z pečetního pole. Žezlo zhotovil pražský zlatník Jan Tengler podle návrhu malíře Bedřicha Wachsmanna po roce 1883. Celková výška žezla je 131 cm.3. Žezlo Katolické teologické fakulty

Hlavice žezla Katolické teologické fakulty má v koruně alegorii Víry, jež je představována stříbrnou soškou ženy, která drží kříž v pravici a knihu v levici. Hlavice je zdobena českými granáty. V kartuších jsou tři emailované štítky se symboly: kříž, Archa Noemova, pták pelikán krmící mláďata vlastní krví (symbol eucharistie). Celková výška žezla je 122 cm.
4. Žezlo Husitské teologické fakulty

Žezlo Husitské teologické fakulty má korunu ve tvaru čtyř liliových lístků, podpírajících paténu se vztyčeným křížem. Na lůžku květu je vyryto "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS + FACULTAS THEOLOGIAE HUSSITICAE 1990". Uprostřed je liturgický kalich a vyrytými portréty sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv. Prokopa a sv. Mistra Jana Husa. Hlavice je na biskupské berle, skládající se ze tří částí. Žezlo je z nerezavějícího kovu a je celé pozlaceno.5. Žezlo Právnické fakulty

Hlavice žezla Právnické fakulty je ukončena v koruně symboly práva: zkříženými fasces s mečem uprostřed. Pod nimi v čele hlavice je štít s váhami Spravedlnosti. Celková výška žezla je 117 cm.6. Žezlo lékařských fakult

Hlavice žezla lékařských fakult má korunu, již tvoří stříbrný věnec posázený 66 modrými tyrkysy. Uvnitř věnce je emblém lékařství: Aeskulapův kyj a had pijící z misky. Dvojité akantové listy pod věncem jsou zdobeny 23 drobnými českými granáty, které jsou rovněž na prstenci ukončujícím stonek žezla. Celková výška žezla je 123 cm.7. Žezlo Farmaceutické fakulty

Hlavici žezla Farmaceutické fakulty tvoří v dolní části dvě kruhové intaglie z křišťálu, na čelní je obraz univerzitní pečeti, na druhé znak Hradce Králové, sídla fakulty. Po obvodu vodorovného disku je nad tím vyryt nápis: "FACULTAS PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS". Na kónickém sloupku nad diskem je postaven jako koruna šestiúhelník, zdobený pěti kozákovskými heliotropy. Uvnitř šestiúhelníku je koule z brazilského křišťálu s rytým symbolem farmacie. Žezlo je dílem Josefa Soukupa z let 1982 - 1983. Celková výška žezla je 137 cm.8. Žezlo Filozofické fakulty

Hlavice žezla Filozofické fakulty má uprostřed sovu stojící na kouli jako symbol moudrosti, v koruně je symbol slunce - světla poznání a pravdy. Stříbrné žezlo bylo v roce 1976 restaurováno a znovu pozlaceno. Jeho celková výška je 116 cm.9. Žezlo Přírodovědecké fakulty

Líc hlavice žezla Přírodovědecké fakulty představuje sedící postavu Přírody, opírající se o glóbus. U nohou má čtyři knihy a křivuli, za sebou dalekohled. V pozadí je panorama Hradčan, kolem - při obvodu dvanáctiúhelníkové hlavice - šest znamení zvěrokruhu rytých z křišťálu. Terče pro znamení pokračují na rubu hlavice, jsou kryty lazurity. Ústředním motivem rubní strany hlavice je reliéf sovy stojící na knize. V koruně proti sobě klečí dvě postavy - akty muže a ženy. Mezi nimi vychází zlaté slunce, nad jejich hlavami uprostřed je dítě, tvořící samostatný vrchol žezla. Slohově secesní žezlo je dílem pražského zlatníka Aloise Tenglera z roku 1926. Je bohatě posázeno ametysty, chryzoprasy a karneoly na dříku, ve střední části topasy, almandiny, v koruně ametysty, acháty, lazurity. Celková výška žezla je 115,7 cm..10. Žezlo Matematicko-fyzikální fakulty

Hlavici žezla Matematicko-fyzikální fakulty tvoří geometrické tvary z kovových prutů s koulí a drahami oběžnic uprostřed. V koruně nad stylizovanými plamínky je Mobiova páska, symbolizující nikdy nekončící matematické a fyzikální poznání. Dřík žezla je ukončen kotoučem s 15 rubíny a terčíkem s pečetí Univerzity Karlovy, na štítcích v dolní části hlavice jsou symboly fakultních oborů. Celá hlavice je posázena 56 rubíny a čtyřmi avanturiny. Žezlo navrhoval Zdeněk Kolářský v roce 1979. Celková výška žezla je 123,5 cm.11. Žezlo Pedagogické fakulty

Nad prstencem hlavice žezla užívaného Pedagogickou fakultou vybíhají těla čtyř delfínů, tvořící základ koruny s dvanácti měsíčky, na kterých leží kniha jako podstavec sedící sovy. Prstenec koruny zdobený maskarony má po stranách osm topasů. Žezlo zhotovil pražský zlatník Heinrich Grunfeld po roce 1888 původně pro německou filozofickou fakultu. Celková výška je 114 cm.12. Žezlo Fakulty tělesné výchovy a sportu

Hlavici a zároveň korunu žezla Fakulty tělesné výchovy a sportu tvoří soška atleta - vítěze se vztyčenou pravicí a palmou vítězství v levé ruce. Sign. H. N. 54 z roku 1954. Celková výška žezla je 117 cm.
13. Žezlo Fakulty humanitních studií

Autorem návrhu žezla Fakulty humanitních studií je Václav Sokol. Žezlo je dřevěné s kovovými doplňky. Dřík žezla je z leštěného švestkového dřeva tmavě hnědé barvy a je po celé délce ze čtyř stran lehce profilovaný se zaoblenými hranami. Hlavice je vyřezána z jednoho kusu voskem ošetřeného lipového dřeva v přírodní barvě a tvoří jí pár dlaní, jež se prsty lehce dotýkají jablka, které je ozdobené stopkou s lístkem z pozlacené mosazi. Dřík je s hlavicí spojen 5,4 cm širokým „náramkem“ z pozlacené mosazi. Celková výška žezla je 103,5 cm.
14. Žezlo Fakulty sociálních věd

Žezlo Fakulty sociálních věd zhotovil Otmar Oliva v roce 2017 podle ideového návrhu Martina Potůčka. Hlavice žezla zobrazuje lidskou společnost reprezentovanou zeměkoulí spočívající v konečcích prstů lidské ruky. Pět prstů symbolizuje pět oborů pěstovaných na fakultě, celá ruka pak schopnost všech sociálních věd nahlížet lidskou společnost "jako na dlani". Žezlo je zhotoveno z postříbřeného hliníku a pozlaceného bronzu a osázeno drobnějšími drahými kameny a jedním mohutným kamenem lapis lazuli o průměru 8 cm v hlavici. Celková výška žezla je 135 cm
15. Rektorská medaile

Na líci je obraz pečetního pole nejstaršího pečetidla - znak Univerzity Karlovy s opisem: "RECTOR MAGNIFICUS UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS". Na rubu trojlist (symbol pražské hradní stavební huti z poloviny 14. století), uvnitř hlavice starého rektorského žezla (kříž posazený na kouli), po stranách "AD 1348 - 1948". Na ploškách mezi trojlistem a opisem zkratky latinské pozdravné formule: "Q.F /F.F/ Q.S" (Quod felix, faustum, fortunatumque sit. Nechť je to ke štěstí, zdaru a blahu.) Na rubu opis "UNIVERSITĚ KARLOVĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ" připomíná, že medaili darovalo Univerzitě Karlově ČVUT roku 1948. Autorem medaile (průměr 70 mm) vyražené ze zlata je Otakar Španiel. Řetěz z 25 článků dvojnásobně provlékaného uzlu zhotovil pražský zlatník František Staněk.16. Medaile akademických hodnostářů

Na líci je obraz pečetního pole starého pečetidla - znak Univerzity Karlovy s opisem: "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS + MCCCXLVIII +". Značeno Jiří Prádler 59 (autor medaile a zhotovení 1959). Na rubu v čtyřobloučí československý státní znak z doby před rokem 1960. Při okraji symboly fakult lékařské, přírodovědecké, právnické, filozofické. Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 50 mm, Univerzita Karlova má 16 těchto medailí zavěšených na řetězech.


17. Medaile děkana Katolické teologické fakulty

Medaile děkana Katolické teologické fakulty má na líci obraz pečetního pole nejstaršího pečetidla - znak Univerzity Karlovy ve stejném provedení jako na rektorské medaili. Dole značeno O. Španiel (autor medaile). Na rubu uprostřed zkratky latinsky pozdravné formule "Q.F.F.F.S. " (Quod felix, faustum, fortunatumque sit). V opise "ROMANA CATHOLICA FACULTAS S. THEOLOGIAE CYRILLO METHODIANA PRAGENSIS". Medaile byla zhotovena po vyloučení teologické fakulty z Univerzity Karlovy v roce 1950. Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 60 mm.


18. Medaile děkana Evangelické teologické fakulty

Medaile děkana Evangelické teologické fakulty má na líci portrét J.A. Komenského. Opis: "KOMENSKÉHO EVAGELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA x V PRAZE x". Na rubu ve věnci z vinných hroznů, listů, úponků a obilních klasů kalich. Nad ním nápis "SAPERE AGERE LOQUI 1919". Po levé straně kalicha "LEV.2.13" (verš ze starozákonní knihy Leviticus o řádu přípravné oběti), po pravé straně "MAR.9.49" (odvolání na evangelium sv. Marka, verš “Každý bude solen ohněm”). Opis: "VICIT AGNUS NOSTER x EUM SEQUAMUR". Průměr pečeti je 80 mm. Medaile vznikla po roce 1950, kdy bylo Komenského jméno přiřčeno evangelické sekci bohosloví někdejší Husovy čs. evangelické fakulty, založené v roce 1919 mimo rámec Karlovy Univerzity.


19. Medaile děkana Husitské teologické fakulty

Medaile děkana Husitské teologické fakulty má na líci symbol kříže a kalicha (ideograf církve Československé husitské), dole stužku s nápisem "DOKONČIT ČESKOU REFORMACI" (citát ze sněmovního referátu prof. K. Statečného, který byl pronesen na 1.sněmu CČSH 1924). Na rubu je idealizovaná podobizna M .J. Husa a opis "HUSOVA ČESKOSLOVENSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA V PRAZE 1950". Autorem medaile je J. Novák. Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 60 mm. Články řetězu tvoří stylizované lipové listy. Medaile vznikla v roce 1950 po oddělení sekce československého (husitského) bohosloví z někdejší Husovy čs. evangelické fakulty.
Poslední změna: 4. březen 2019 15:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Organizační oddělení
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám