Průkazy zaměstnanců
Barva podkladu:

oranžová (bez licence, s licencí ITIC) nebo modrá (s licencí ALIVE)

Určeno:

zaměstnancům UK a osobám, které mají s UK uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (dále jen "zaměstnanec")

Platnost:

Doba trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. Má-li zaměstnanec pracovně-právní vztah nebo dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na více fakultách nebo součástech UK, bude mu průkaz vydán na každé této fakultě nebo součásti s tím, že v rámci Informačního systému UK bude zabezpečena jednotná identifikace zaměstnance a všech jemu vydaných průkazů. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.

Varianty:

- průkaz zaměstnance UK

- průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card)

- průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE


Průkaz s licencí ITIC může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden. Možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické nebo pedagogické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.


Průkaz s licencí ALIVE může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden a pouze v případě, že zaměstnanci není současně vydán průkaz s licencí ITIC (a to ani tehdy, pokud platnost licence ITIC vyznačená na průkazu již uplynula). Možnost vydání tohoto průkazu je omezena na zaměstnance UK, jejichž pracovněprávní vztah k žádné fakultě nebo další součásti UK nezakládá právo na získání průkazu zaměstnance s licencí ITIC.

Cena:

zdarma - průkaz zaměstnance UK

320 Kč - průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC

320 Kč - průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE


Prodloužení platnosti licence ITIC / ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

Výdej průkazu:

Praha, UK Point, Celetná 13

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76,

Plzeň, LF v Plzni, Centrum informačních technologií, Lidická 1, Plzeň (Průkazy zaměstnanců Lékařské fakulty v Plzni).

Dále podle dohody s příslušnou fakultou nebo další součástí též v případě potřeby prostřednictvím mobilního výdejního centra po určené období.


Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

průkaz zaměstnance UK - 200 Kč

průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC/ALIVE - 520 Kč (200,- cena karty a 520,- za licenci)


Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma.

Interní předpisUK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 39/2023.Poslední změna: 9. říjen 2023 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám