Průkazy studentů se zdravotním znevýhodněním


  • Studenti se zdravotním znevýhodněním mají možnost vyzvednout si průkaz osobně v UK Pointu - informačním, poradenském a sociálním centru UK, kde jim bude pořízena fotografie na místě a průkaz dostanou okamžitě.


Barva podkladu:

zelená, modrá

Určeno:

Studentům se zdravotním znevýhodněním (držitelům průkazů ZTP a ZTP/P)

Platnost:

Po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které student studuje, nemá na platnost průkazu vliv.

Varianty:

- průkaz studenta UK

- průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card)

- průkaz studenta UK s licencí ALIVE


Průkaz studenta může být vydán pouze jeden.

Cena:

zdarma - průkaz studenta UK

zdarma - průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE


Průkaz je vystaven zdrama po předložení průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Prodloužení platnosti licence ISIC/ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

Výdej průkazu:

Praha, UK Point, Celetná 13,

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76,

Dále podle dohody s příslušnou fakultou nebo další součástí též v případě potřeby prostřednictvím mobilního výdejního centra po určené období.


Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center http://cuni.cz/UK-3249.html


Opakovaný výdej:

průkaz studenta UK - 200 Kč

průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE - 520 Kč


Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

Interní předpis UK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 39/2023.Poslední změna: 31. srpen 2023 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám