• Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Největší a nejznámější česká vysoká škola je současně nejlépe mezinárodně hodnocená. Jako jediná česká vysoká škola se Univerzita Karlova řadí mezi 250 nejlepších světových univerzit.Moderní, dynamická a kosmopolitní univerzita má 17 fakult (14 v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni), čtyři vysokoškolské ústavy, pět dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, čtyři celouniverzitní účelová zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. V současné době má více než 950 akreditovaných studijních programů. Řada studijních programů je akreditována v anglickém jazyce.


Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), nebo prestižních ERC grantů. E-book Devadesát devět kroků UK do budoucnosti ukazuje univerzitní projekty, které byly v letech 2014–2023 hrazeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).


Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce. Univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentek a studentů i akademických pracovnic a pracovníků.


Univerzita Karlova spolupracuje s řadou renomovaných univerzit po celém světě a její prioritou je umožnit všem studujícím vyjet na studijní pobyty či praktické stáže do zahraničí. Nejvýznamnější výměnný program Erasmus + ročně využije kolem dvou tisíc studentů.


Velký důraz univerzita klade na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, k níž instituce zavazují bilaterální dohody. V současné době tato síť zahrnuje téměř 200 partnerských univerzit ze všech kontinentů. Partnery UK jsou prestižní vysoké školy z celého světa.  Spolupráce s partnerskými univerzitami se odehrává v celé řadě oblastí, ať už jde o společné vědecké projekty či pořádání konferencí, seminářů a letních škol.


Univerzita je členem univerzitních organizací Evropské aliance univerzit 4EU+ a uskupení Coimbra Group. Předsedá mj. Sdružení středoevropských univerzit (CE7) a je členem přidružené skupiny LERU CE7, která spojuje sedm středoevropských univerzit v úzké spolupráci s Ligou evropských výzkumných univerzit (LERU). UK je dále i součástí Eastern Partnership University Cluster (EaPUC), který propojuje přední univerzity EU a nejlepší univerzity ze zemí Východního partnerství.


Poslední změna: 13. prosinec 2023 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám