• UK

UK

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Největší a nejznámější česká vysoká škola je současně nejlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita. Jako jediná česká vysoká škola se Univerzita Karlova řadí mezi  500 nejlepších světových univerzit.Moderní a dynamická a kosmopolitní univerzita má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době má v pregraduálním studiu akreditováno 164 studijních programů s 583 obory. V oblasti doktorského studia to je 188 studijních programů. Řada studijních programů je akreditována v anglickém jazyce.


Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), nebo prestižních ERC grantů. Za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků.


Univerzita Karlova spolupracuje s řadou renomovaných univerzit po celém světě a její prioritou je každému studentovi se zájmem o studium či pobyt v zahraničí umožnit na určitou dobu vycestovat. Velkou roli v procesu internacionalizace hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků. Ti mohou využívat např. programy EU, mezi nimiž je nejvýznamnější výměnný program Erasmus +.


Velký důraz je kladen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, jenž se uskutečňuje na základě sítě bilaterálních dohod. V současné době tato síť zahrnuje téměř 200 partnerských univerzit ze všech kontinentů. Partnery UK jsou hlavně prestižní vysoké školy ze 49 zemí od Kanady po Nový Zéland. Spolupráce s partnerskými univerzitami se odehrává v celé řadě oblastí, ať už jde o společné vědecké projekty či pořádání seminářů a letních škol.
Poslední změna: 6. září 2018 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám