Státní rigorózní zkouška

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:


  • v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem) nebo doktor teologie (ve zkratce ThDr. uváděné před jménem),

Rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkoušku lze konat v těchto oblastech na fakultách:


Oblast

Fakulta

Získaný titul

PRÁVA

Právnická fakulta

JUDr. – doktor práv

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Filozofická fakulta

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Pedagogická fakulta

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Fakulta sociálních věd

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Fakulta tělesné výchovy a sportu

PhDr. – doktor filozofie

PŘÍRODNÍCH VĚD

Přírodovědecká fakulta

RNDr. – doktor přírodních věd

PŘÍRODNÍCH VĚD

Matematicko-fyzikální fakulta

RNDr. – doktor přírodních věd

FARMACIE

Farmaceutická fakulta

PharmDr. – doktor farmacie

RNDr. - doktor přírodních věd

TEOLOGIE

Katolická teologická fakulta

ThLic. – licenciát teologie

PhDr. - doktor filozofie

TEOLOGIE

Husitská teologická fakulta

ThDr. – doktor teologie

TEOLOGIE

Evangelická teologická fakulta

ThDr. – doktor teologie


Písemnou přihlášku ke zkoušce uchazeč doručí příslušné fakultě. Fakulta uchazeči v příslušné lhůtě sdělí bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce.

Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akad. pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci.

Veškeré bližší informace lze získat na příslušné fakultě.

Rigorózní řád

Přihlášky k rigoróznímu řízení jsou k dispozici na fakultách. Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem UK.Poslední změna: 6. červen 2019 13:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám