Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání

· uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

· přiznání titulu (Mgr., JUDr., RNDr., ThLic., PhDr., PharmDr., ThDr.)

· zpracování a publikace zprávy o přijímacím řízení

· vedení matriky studentů na základě § 88 zákona č. 111/1998 Sb.

· matriční knihy absolventů bakalářského, magisterského studia

· matriční knihy rigorózního řízení

· problematika diplomů, včetně koncepční a metodické činnosti

s tím související

· zajištění podkladů o studiu pro výroční zprávu

· vydávání dodatku k diplomu a duplikátů dodatku k diplomu


Absolvent UK, který se odmítl promoce zúčastnit, nebo se nemohl promoce zúčastnit, požádá písemně s uvedením důvodu neúčasti na fakultě o vyřazení z promoce. Poté, co absolvent obdrží informaci z fakulty, že je jeho vysokoškolský diplom připraven, dostaví se na rektorát univerzity na odbor pro studium a záležitosti studentů k podpisu do matriční knihy absolventů (je nezbytné mít občanský průkaz či pas).

Na základě zde vystaveného potvrzení si absolvent převezme na fakultě vysokoškolský diplom. Zastoupit absolventa může pouze osoba, která se prokáže plnou mocí. Absolventu je současně s vydáním vysokoškolského diplomu vydán také dodatek k diplomu.


Dle Opatření rektora č. 16/2023 jsou diplomy UK vystavovány v latinském jazyce. Pokud potřebujete diplom přeložit, je možné se obrátit na některého ze seznamu soudních překladatelů.


Pokud máte zájem o vydání duplikátu dodatku k diplomu, odešlete vyplněnou a podepsanou žádost na e-mailovou adresu jedné z kontaktních osob nebo ji doručte osobně do podatelny na adresu níže.


Upozornění: opisy diplomů vystavuje Archiv UK


Adresa:

Univerzita Karlova

Odbor pro studium a záležitosti studentů - Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


MAPA AREÁLU, KDE NÁS NAJDETE (pro zvětšení klikněte)

Mapa kde nás najdete


Úřední hodiny:

Agenda dokladů a matrik


Pondělí

9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00

Středa

9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00


Zaměstnanci:

Mgr. Dominika Nesvadbová

e-mail

telefon +420 224 491 261

Stockhaus, přízemí, kancelář 006


Mgr. Kateřina Málková

e-mail 

telefon +420 224 491 263

Stockhaus, přízemí, kancelář 006


Bc. Eliška Borovková

e-mail

telefon +420 224 491 258

Stockhaus, přízemí, kancelář 006Mgr. Vendula Kubátová - rodičovská dovolená

Ing. Kateřina Molová - rodičovská dovolená


Úřední hodiny:

Agenda uznávání zahraničního vzdělání


Pondělí

10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Středa

10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00


MAPA AREÁLU, KDE NÁS NAJDETE (pro zvětšení klikněte)

Mapa kde nás najdete


Zaměstnanci:

Mgr. Ing. Milada Pavia

e-mail

vedoucí

telefon +420 224 491 442

Nová Astorie, 2. nadzemní podlaží, kancelář 223


Mgr. Jan Liška

e-mail

telefon +420 224 491 627

Nová Astorie, 2. nadzemní podlaží, kancelář 223


Ing. Iva Stehlíková

e-mail

telefon +420 224 491 262

Nová Astorie, 2. nadzemní podlaží, kancelář 223


Mgr. Kateřina Kubitová

e-mail

telefon +420 224 491 368

Nová Astorie, 2. nadzemní podlaží, kancelář 223


Markéta Šmolcnopová, DiS.

e-mail

telefon +420 224 491 428

Nová Astorie, 2. nadzemní podlaží, kancelář 224Mgr. Johana Vitásková (roz. Černá) - rodičovská dovolená

Poslední změna: 8. březen 2024 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám