Zahraniční spolupráce

Univerzita Karlova se řadí mezi nejstarší univerzity v Evropě a patří také k předním vědecky orientovaným světovým univerzitám. Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítích a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků.Velkou roli v procesu internacionalizace hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.


Ti mohou využívat např. programy Evropské unie, mezi nimiž je nejvýznamnější výměnný program Erasmus+. Jeho využívanost má stále rostoucí tendenci, a to jak u vysílaných, tak i přijímaných studentů. Evropská komise řadí Univerzitu Karlovu na přední místo v Evropě, pokud jde o počty vyslaných a přijatých studentů, a u akademických pracovníků dokonce na místo nejpřednější. Další nárůst mobilit se očekává s ohledem na rozšíření nabídky programu o studentské praktické stáže a mobilitu zaměstnanců. Také další programy Evropské unie nabývají na stále větším významu. Mezi nimi např. program Erasmus-Mundus, jenž umožňuje studentům Univerzity Karlovy studovat na zahraničních univerzitách ve společných magisterských nebo doktorských studijních programech (joint degrees).


Velký důraz je kladen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, jenž se uskutečňuje na základě sítě bilaterálních dohod. V současné době tato síť zahrnuje téměř 200 partnerských univerzit ze všech kontinentů. Spolupráce s partnerskými univerzitami se odehrává v celé řadě oblastí, ať už jde o společné vědecké projekty či pořádání seminářů a letních škol. Pro studenty se v jejím rámci nabízí možnost absolvování jedno- či dvousemestrálních pobytů v zahraničí, účasti na jazykových kurzech a různých letních školách a stážích. Studentům doktorského studijního programu je pak na partnerských univerzitách umožněno studovat v režimu tzv. cotutelle, tj. pod dvojím vedením dizertačních prací, a získat tak dva platné diplomy.


Akademičtí pracovníci využívají pobytů v rámci meziuniverzitní spolupráce zejména k získávání poznatků přispívajících k jejich vlastní výzkumné či publikační činnosti, k prezentaci výsledků či vytváření společných vědeckých projektů.


K podpoře mezinárodní mobility se hojně využívají též fakultní dohody, které doplňují nabídku partnerských univerzit Univerzity Karlovy a jejichž prostřednictvím fakulty nabízejí svým studentům a akademickým pracovníkům další možnost, jak absolvovat  studijní pobyt v zahraničí.


Univerzita Karlova podporuje i mobility, které se uskutečňují v rámci různých programů a nadací či mobility typu free movers, jež se uskutečňují mimo jakýkoliv výměnný program. Takové výjezdy se snaží podporovat jak administrativně, tak finančně.


V oblasti mezinárodní spolupráce usiluje Univerzita Karlova o získávání kvalitních zahraničních vědeckých pracovníků, což vede k posílení jejího postavení jakožto přední mezinárodně uznávané výzkumné univerzity. Tyto pracovníky aktivně vyhledává a finančně je podporuje. Pro tyto účely byl zřízen Fond postdoc.


Univerzita Karlova se aktivně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí, které si pomáhají při uskutečňování svých cílů, ale přitom vzájemně respektují identitu a různorodost partnerských institucí. Mimo jiné pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.


Poslední změna: 8. leden 2019 14:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám