OZV RUK

ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮVedoucí odboru:

Tel.: +420 224 491 301


Sekretářka odboru:

Tel.: +420 224 491 302


Sekce odboru:


Oddělení meziuniverzitní spoluprácePracovníci:

Tel.: +420 224 491 304

Teritoriální referent pro: USA, Kanadu, Latinskou Ameriku, Španělsko, Portugalsko, Belgii, Lucembursko, Francii a všechny frankofonní oblasti na světě (včetně švýcarské), Afriku, Jižní Ameriku


Tel.: +420 224 491 303

Teritoriální referent pro: Německo (studentská a akademická mobilita), Rakousko, část Švýcarska, Velkou Británii a Irsko Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace Mezinárodní smlouvy (včetně refundací jízdného) – AIA, DZS, Aktion


Tel.: +420 224 491 279

Teritoriální referent pro: Dálný východ (Čína, Tchaj-wan, Korea, Vietnam, Thajsko, Myanmar, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Kambodža), Blízký a Střední východ (Izrael, Pákistán, Írán, Afghánistán, Irák, Libanon, Jordánsko, Sýrie, země Arabského poloostrova),  Indie


Tel.: +420 224 491 307

Teritoriální referent pro: Itálii, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, státy býv. Sov. svazu včetně Ruska a Ukrajiny, Estonsko, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko, Fond Post-doc, CEFRES


Tel.: +420 224 491 927

Teritoriální referent pro: Austrálie, Nový Zéland a Oceánie, Japonsko, Singapur, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Řecko, Turecko, Kypr, Itálie, Malta, Chorvatsko, Slovinsko, BaH, Albánie, Srbsko, Černá Hora, Stipendium SYLFF


Tel.: +420 224 491 417

Univerzitní referent pro Fond mobility UK (FM) Univerzitní referent pro Podporu internacionalizace UK (POINT) Kontaktní osoba pro Stipendium Václava Havla


Tel.: +420 224 491 732

4EU+ mobility officer (studenti, akademici i zaměstnanci)


Metodik mobility a mezinárodní spolupráce


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství


Pracovníci:

- sekční vedoucí

Tel.: +420 224 491 611

Tel.: +420 224 491 366

Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář

E-mail:


Pracovníci:

- institucionální koordinátor a sekční vedoucí

Tel.: +420 224 491 310

Tel.: +420 224 491 709

Tel.: +420 224 491 675

Tel.: +420 224 491 676

Tel.: +420 224 491 691


Ekonomka programu:


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • studentská mobilita v rámci programů EU

 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU

 • informační služby vzdělávacích programů EU

 • vyplácení stipendií a grantů

 • shromažďování a kontrola dat

Organizační úsek


Pracovníci:

Tel.: +420 224 491 305


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích

 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích

 • vyúčtování pracovních cestPoslední změna: 1. únor 2023 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám