Odbor zahraničních vztahů

E-mail:


Mgr. Vratislav Kozák, Ph.D.

+420 224 491 301


vedoucí odboru

Michaela Hladíková

+420 224 491 302


sekretářka


4EU+ Local Office

Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková

+420 778 958 912


4EU+ Mobility Officer

virtuální mobilita na UK a Fond POVIM


Sekce odboru:


Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Ing. Anna Bowers


metodik mobility a mezinárodní spolupráce, správce krizové komunikace a protivlivové bezpečnosti za OZV RUKMgr. Jitka Černá

+420 224 491 304


teritoriální referentka: Amerika, Afrika, frankofonní, hispánské a lusofonní země

Barrande fellowship program


Mgr. Dita Faifrová

+420 224 491 303


teritoriální referentka pro: Německo, Rakousko, část Švýcarska, Spojené království a Irsko

Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace

Mezinárodní smlouvy – AIA, DZS, Aktion


Ing. Alexadr Kandakov, Ph.D.

+420 224 491 307


teritoriální referent: Státy Visegrádské skupiny (Maďarsko, Polsko, Slovensko),Společenství nezávislých států (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán), Gruzie, Turkmenistán, Ukrajina, Pobaltské republiky (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Severské státy (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko), Nizozemsko, Bulharsko, Rumunsko

Fond Junior


Mgr. Adriana Kari Černohorská

+420 224 491 279


teritoriální referentka: Dálný východ (Čína, Tchaj-wan, Korea, Vietnam, Thajsko, Myanmar, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Kambodža), Blízký a Střední východ (Izrael, Pákistán, Írán, Afghánistán, Irák, Libanon, Jordánsko, Sýrie, země Arabského poloostrova), Indie


Ing. Adéla Kozelková


kordinátorka Charles Abroad
Mgr. Andrea Prouzová

+420 224 491 927


teritoriální referentka: Austrálie, Nový Zéland a Oceánie, Japonsko, Singapur, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Řecko, Turecko, Kypr, Itálie, Malta, Chorvatsko, Slovinsko, BaH, Albánie, Srbsko, Černá Hora

Stipendium SYLFF, WISE projekt


Mgr. Iva Satrapová, DiS.

+420 224 491 417


univerzitní referentka pro Fond mobility a Podporu internacionalizace

kontaktní osoba pro Stipendium Václava HavlaOddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu


Centrum strategických partnerství

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

vedoucí CSP


+420 224 491 611Mgr. Barbora Bednaříková


+420 224 491 366
Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář

E-mail: (vyjíždějící studenti)

E-mail: (přijíždějící studenti)


Mgr. Ester Brožová

+420 224 491 310


institucionální koordinátor programu Erasmus+

vedoucí EK


Mgr. Elizaveta Getta

+420 224 491 675


koordinátor příjezdové (incoming) mobility studentů


Mgr. Nikola Horáková

+420 224 491 395


koordinátor příjezdové (incoming) mobility studentů


Bc. Pavel Knap

+420 224 491 709


koordinátor výjezdové (outgoing) mobility studentů

Markéta Beťková

+420 224 491 584


koordinátor zaměstnanecké mobility


Mgr. Petra Šmídová

+420 224 491 676


koordinátor výjezdové (outgoing) mobility studentů


PhDr. Denis Žernov

+420 224 491 691


koordinátor Mezinárodní kreditové mobility (ICM)


Ing. Alena Nováková


ekonomka programu


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • studentská mobilita v rámci programů EU

 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU

 • informační služby vzdělávacích programů EU

 • vyplácení stipendií a grantů

 • shromažďování a kontrola dat


Organizační úsek

Ing. Kateřina Rysová

+420 224 491 305
Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • úhrada členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích

 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích

 • vyúčtování pracovních cest


Poslední změna: 15. únor 2024 14:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám