Stipendium Václava Havla

Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům, kterým represe totalitních, autoritářských a dalších nesvobodných režimů kdekoli na světě ztěžují či znemožňují studium. Finanční podporu poskytuje přímo Univerzita Karlova.O stipendium mohou žádat studenti ze zemí, ve kterých podle humanitárních organizací dochází k porušování lidských práv a svobod, v rámci nichž jsou uplatňována diskriminační opatření při získávání vzdělání. Stipendium lze přiznat pouze studentovi, který byl na základě přijímacího řízení přijat a zapsán ke studiu na některou z fakult UK.


Žádost o přiznání stipendia se podává nejpozději do 31. března předsedovi Rady. Přílohou žádosti je kopie přihlášky ke studiu na Univerzitě Karlově a relevantní dokumenty potvrzující represi či persekuci v mateřské zemi.


V rámci přípravy ke studiu v českém jazyce je možné požádat o příspěvek na zajištění životních nákladů.


Stipendium upravuje opatření rektora č. 24/2022 (účinné od 1. června 2022), kde také naleznete podrobnější informace.

Původní opatření rektora č. 47/2020 bylo zrušeno.Složení Rady SVH

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

prorektorka pro zahraniční záležitosti,

předsedyně Rady

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

členka kolegia rektorky pro 4EU+

Mgr. Vratislav Kozák

vedoucí Odboru zahraničních vztahů


Kontakt

Bc. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 20. červen 2022 15:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám