Stipendium Václava Havla

Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům, kterým represe totalitních, autoritářských a dalších nesvobodných režimů kdekoli na světě ztěžují či znemožňují studium. Finanční podporu poskytuje přímo Univerzita Karlova.O stipendium mohou žádat studenti ze zemí, ve kterých podle humanitárních organizací dochází k porušování lidských práv a svobod, v rámci nichž jsou uplatňována diskriminační opatření při získávání vzdělání. Stipendium lze přiznat pouze studentovi, který byl na základě přijímacího řízení přijat a zapsán ke studiu na některou z fakult UK.


Student, který hodlá o stipendium požádat, obdrží od fakulty formulář žádosti k SVH. K žádosti je nutné dodat všechny přílohy dle platného opatření rektora (čl. 3, bod 6 a 7).


Kompletní tištěná žádost o přiznání stipendia včetně příloh se podává prostřednictvím děkana nebo jím pověřeného proděkana ve dvou termínech, k 31. březnu a 31. říjnu kalendářního roku, který ji doručuje na rektorát univerzity k rukám předsedy Rady. Tyto termíny jsou nejzazší.


Požadované přílohy o perzekuci mohou být doloženy v anglickém jazyce, v případě cizích jazyků méně obvyklých je však nutné zajistit ověřený překlad dokumentu do českého jazyka.


V rámci přípravy ke studiu v českém jazyce je možné požádat o příspěvek na zajištění životních nákladů.


Stipendium upravuje opatření rektora č. 24/2022 (účinné od 1. června 2022), kde také naleznete podrobnější informace.


Aktuální opatření k SVH je k dispozici také v anglickém jazyce.


Složení Rady SVH

prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

prorektorka pro zahraniční záležitosti, předsedkyně Rady

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

členka kolegia rektorky pro 4EU+

Mgr. Vratislav Kozák, Ph.D.

vedoucí odboru zahraničních vztahů RUK


Kontakt

Mgr. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 30. leden 2024 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám