Vědecká rada

Zápisy z jednání Vědecké rady UK


Vědecká rada UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity.


Předsedou vědecké rady je rektor, členy jmenuje rektor se souhlasem akademického senátu univerzity; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.


TERMÍNY ZASEDÁNÍ v akad. roce 2016/2017

20.10.2016

24.11.2016

15.12.2016

26.1.2017

23.2.2017

30.3.2017

27.4.2017

25.5.2017

22.6.2017

21.9.2017


TERMÍNY ZASEDÁNÍ v akad. roce 2017/2018

26.10.2017

30.11.2017

14.12.2017

25.01.2018

22.02.2018

22.03.2018

26.04.2018

31.05.2018

28.06.2018

20.09.2018

Seznam členů Vědecké rady

Předseda

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

Interní členové

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

RUK, PF

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

RUK, KTF

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

RUK, FSV

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

RUK, PřF

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

PF

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

2.LF

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

1.LF

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

FTVS

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

FF

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

PF

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

Prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

HTF

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

2.LF

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

FaF

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, PhD.

CERGE-EI

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

KTF

Prof. ThDr. Jan B. Lášek

HTF

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

LFHK, PedF

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

1.LF

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

FSV

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

PedF

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult.

MFF

Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

MFF

Prof. Ivana Noble, PhD.

ETF

Prof. PhD. Jiří Pešek, CSc.

FHS

Prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

FF

Prof. ThDr. Martin Prudký

ETF

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

KTF

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

FaF

Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.

MFF

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

1.LF

Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

2.LF

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

PřF

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

LFP

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

FF

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

PřF

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

3.LF

Externí členové

Prof. Pavel Ambros, Th.D.

UP Olomouc - CMTF

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

MU Brno

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

MU Brno - FF

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

AVČR

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

VŠE

Doc. Mgr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Národní galerie

Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

UP Olomouc - FTK

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

VŠE

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AVČR, v.v.i.

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

VŠCHT

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Univerzita Komenského Bratislava- FaF

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Univerzita Pardubice

Prof. Ing. Oto Mestek, CSc.

VŠCHT

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie

Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.

UKF Nitra

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.

Archeologický ústav AVČR, v.v.i.

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i.

JUDr. Milada Tomková

Ústavní soud ČR

Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.

ČVUT

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c.

ZČU - FE

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Nemocnice Na Homolce

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Senát PČR

Čestní členové

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.

UK, PF

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

UK, MFF

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

PedF

Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

ETF

Prof. ThDr. Ján Liguš, Th.D.

HTF


Poslední změna: 30. srpen 2017 09:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám