Správní rada

Správní rada Univerzity Karlovy je orgánem univerzity, který dbá na uplatnění veřejného zájmu v činnosti univerzity a na řádné hospodaření s jejím majetkem. Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými UK hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, k právním jednáním, kterými UK hodlá nabýt či převést movité věci (s cenou vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány dle zvláštního předpisu za hmotný majetek), dále k právním jednáním, jimiž UK hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, nebo kterými UK hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob. Bez souhlasu Správní rady jsou uvedená právní jednání neplatná; zároveň souhlas s těmito právními jednáními oznamuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Správní rada UK dále schvaluje rozpočet a strategický záměr univerzity, projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity, výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření a vyjadřuje se k dalším podkladům, které jí k projednání předloží rektor.

Členy správní rady po projednání s rektorem UK jmenuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Členové


Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., předseda Správní rady Univerzity Karlovy, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Jana Černochová, ministryně obrany ČR, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Petr Dvořák, MBA, bývalý generální ředitel České televize

Ing. Jan Fischer, CSc., bývalý předseda vlády ČR, bývalý předseda Českého statistického úřadu

JUDr. Martin Foukal, notář, předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků, čestný prezident Notářské komory ČR

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Ing. Milan Hašek, Česká spořitelna, a.s., ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody

Mgr. Milena Jabůrková, MA, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Alexander Károlyi, ombudsman Českého olympijského výboru, 1. místopředseda Správní rady UK

Ing. Petr Kříž, partner PricewaterhouseCoopers, účetní poradenství

Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Jiří Michal, 2. místopředseda Správní rady UK

Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR

Ing. Jan Volný, místopředseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Radek Vondráček, předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tajemník

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru rektorátu Univerzity Karlovy


Termíny zasedání

Poslední zasedání Správní rady UK proběhlo dne 30. 04. 2024.

Nejbližší zasedání Správní rady UK: 25. 06. 2024
Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2024 :

 • 12. 2. 2024

 • 12. 5. 2024Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2023 :

 • 20. 1. 2023

 • 14. 4. 2023

 • 1. 6. 2023

 • 10.7. 2023

 • 14.9. 2023

 • 15.12. 2023


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2022 :

 • 8. 4. 2022

 • 14. 6. 2022

 • 24. 6. 2022

 • 7. 10. 2022

 • 16. 12. 2022


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2021 :

 • 9. 2. 2021

 • 12. 3. 2021

 • 8. 7. 2021

 • 15. 11. 2021


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2020 :

 • 7. 1. 2020

 • 28. 1. 2020

 • 2. 4. 2020

 • 28. 4. 2020

 • 30. 6. 2020

 • 26. 9. 2020

 • 13.11. 2020

 • 23.11. 2020

 • 18.12. 2020


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2019 :

 • 11. 3. 2019

 • 7. 6. 2019

 • 30. 7. 2019

 • 29. 8. 2019

 • 4. 12. 2019


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2018 :

 • 5. 3. 2018

 • 15. 3. 2018

 • 4. 6. 2018

 • 19. 6. 2018

 • 26. 7. 2018

 • 19. 9. 2018

 • 29. 11. 2018

 • 14. 12. 2018


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2017 :

 • leden 2017

 • říjen 2017


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2016 :

 • leden 2016

 • září 2016

 • listopad 2016


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2015:

 • leden 2015

 • duben 2015

 • květen 2015

 • červen 2015

 • srpen 2015

 • září 2015

 • říjen 2015

 • listopad 2015


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2014:

 • březen 2014

 • srpen 2014

 • říjen 2014

 • listopad 2014

 • prosinec 2014


Vyhlášená hlasování per rollam v roce 2013:

 • červenec 2013

 • prosinec 2013Poslední změna: 24. květen 2024 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Organizační oddělení
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám