Akademický senát Univerzity Karlovy


  • Předsednictvo AS UK se zabývá aktuální mimořádnou situací v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. Bylo dohodnuto pravidelné setkávání Předsednictva AS UK v rámci elektronických konferencí. Jsou vyvíjeny veškeré aktivity tak, aby byl co nejvíce zachován chod univerzity a kontinuita všech činností a aby členové akademické obce, zejména pak studenti, byli mimořádnou situací co nejméně zasaženi. Jednání pléna i pracovních komisí AS UK probíhá na elektronické platformě.
Základní informace

Základní dokumenty

Harmonogram

Kontakty
Předsednictvo

Senátorky a senátoři

Pracovní komise

Legislativní činnost
Další činnost senátu

Informace o volbách

Veřejné materiály

Uzavřené stránky
Aktuální informace

Datum

Zasedání

Čas

Místo

30. 3. 2020

30. 3. 2020

31. 3. 2020

31. 3. 2020

Předsednictvo AS UK

Studijní komise AS UK

Sociální komise AS UK

Legislativní komise AS UK

10:00

16:00

16:00

17:30

elektronicky

elektronicky v Adobe Connect

elektronicky v MS Teams

elektronicky - v případě zájmu účastnit se kontaktujte předsedu komise


Informace k jednotlivým zasedáním AS UK

Program

Usnesení

Zápis

13. března 2020

Program (zasedání zrušeno)

Usnesení per rollam

7. února 2020

Program

Usnesení

Návrh zápisu

24. ledna 2020

Program

Usnesení

Návrh zápisu

29. listopadu 2019

Program

Usnesení

Zápis

18. října 2019

Program

Usnesení

Zápis

21.června.2019

Program

Usnesení

Zápis

17. května 2019

Program

Usnesení

Zápis

5. dubna 2019

Program

Usnesení

Zápis

1. března 2019

Program

Usnesení

Zápis

1. února 2019

Program 1 Program 2

Usnesení

Zápis

25. ledna 2019

Program

Usnesení

ZápisKalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo

3. 3. 2020

Předsednictvo AS UK

18:00

sekretariát AS UK

13. 3. 2020

Plénum AS UK

10:00

ZRUŠENO

24. 3. 2020

Předsednictvo AS UK

9:30

proběhne elektronicky

3. 4. 2020

Plénum AS UK

10:00

14. 4. 2020

Předsednictvo AS UK

18:00

24. 4. 2020

Plénum AS UK

10:00

18. 5. 2020

Předsednictvo AS UK

16:00

29. 5. 2020

Plénum AS UK

10:00

15. 6. 2020

Předsednictvo AS UK

16:00

26. 6. 2020

Plénum AS UK

10:00

RSS


Poslední změna: 28. březen 2020 21:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám