Senátorky a senátoři AS UK

V současnosti je Akademický senát složen ze 70 členů (34 studentů a 36 pracovníků).


Informace o organizaci a výsledcích voleb do senátu

1. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


člen Ekonomické komise

tel.: 224965344

Josef Holub

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

člen komise pro IT

člen Ekonomické komise

tel.: 224964283

Martin Pehr

člen Studijní komise

člen Sociální komise

člen komise pro IT2. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

člen Studijní komiseDaniel Slovák

člen Petiční komise

člen Sociální komise

člen Studijní komise

člen Ediční komise

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

člen komise pro IT

člen Ekonomické komise

MUDr. Josef Štorm

předseda Petiční komise

člen Ekonomické komise
3. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

členka předsednictva ASTomáš Sychra

člen Studijní komise

člen komise pro IT

člen Ekonomické komise

člen Ediční komise

MUDr. Martin Havrda

Metoděj Renza

člen Petiční komise

člen Sociální komise

člen Studijní komise

člen Ekonomické komise


Lékařská fakulta UK v Plzni


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

člen Sociální komise
MUDr. Anna Malečková


členka Studijní komise

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

člen Petiční komise


Karel Drgáč


člen Petiční komise


Lékařská fakulta UK v Hradci Králové


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.
Vojtěch Novotný

člen Studijní komise
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.


tel.: 495833454, 723862126


Martin Ponteš

člen komise pro IT

Evangelická teologická fakulta UK

zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.


tel.: 221988322Petra Procházková

Doc. Petr Sláma, Th.D.

člen Petiční komise

tel.: 221988418Ondřej Horký


Fakulta humanitních studií UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

člen Ekonomické komise

člen Legislativní komiseMagdaléna Voldřichová

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

člen Ekonomické komise

člen Studijní komiseZuzana Terry

člen Ediční komise

Fakulta sociálních věd UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

člen Ekonomické komise

tel.: 251080267Mgr. Eliška Černovská

členka komise pro IT

členka Studijní komiseDoc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komise

tel.: 251080296

Kristýna Švárová

členka Ediční komise

členka Sociální komise
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

člen Ekonomické komise
Bc. et Bc. Filip Hruša

Předseda Ediční komise
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK

člen Ekonomické komise

tel.: 220172297

Mgr. David Půlpán

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

člen Ekonomické komiseEliška Voříšková

členka Legislativní komise

členka Studijní komiseIng. Vladimír Kubíček, CSc.

člen Studijní komise

tel.: 495067478Tomáš Jan

člen Petiční komise

člen Studijní komise

člen Ekonomické komiseFilozofická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

člen Ekonomické komise

Mgr. David Pavlorek

člen Předsednictva

člen Petiční komise

člen Legislativní komise

člen Sociální komise

člen Ekonomické komise


Bronislav Poul

člen Sociální komiseHusitská teologická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

člen Ekonomické komise

tel.: 608166655Mgr. Veronika Matějková

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Mgr. Filip Sedlák

člen Petiční komise

Katolická teologická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Bc. Barbora Uchytilová

členka Studijní komise
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.


Mgr. Kateřina Volfová

členka Studijní komise

člen Ediční komise
Matematicko-fyzikální fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

člen komise pro IT

člen Ekonomické komise

člen Ediční komise


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

člen Ekonomické komise

člen Ediční komise

člen Studijní komise


Mgr. Peter Korcsok

předseda Sociální komise

člen komise pro IT

člen Studijní komise

člen Ediční komise


Pedagogická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

člen Sociální komise

člen Studijní komise


Mgr. Daniel Pražák, b. d. p.

člen Studijní komise
PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Ekonomické komiseBc. Daniela Čechová

členka Sociální komise

členka Petiční komise
Právnická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

člen předsednictva AS

předseda Legislativní komise
tel.: 221005318, 221005308

JUDr. Michal Říha

předseda Studijní komise

člen Legislativní komise

člen Sociální komise

člen Ediční komise

člen Ekonomické komise

člen komise pro IT

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Studijní komise

člen Ekonomické komise


Mgr. Jakub Horký

předseda komise pro IT

člen Legislativní komise

člen Sociální komise

člen Studijní komise


Přírodovědecká fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

člen komise pro IT

člen Studijní komise

člen Ediční komiseMgr. et Mgr. David Hurný

místopředseda AS UK

člen Petiční komise

člen Ekonomické komise

člen Studijní komise

člen Ediční komise

člen Legislativní komise

člen Sociální komise

člen komise pro IT

Doc. Ing. Stanislav Smrček

člen Studijní komise

člen Ekonomické komiseMgr. Jan Pačes

člen Petiční komise

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseRUK a součásti UK


zástupci akademických pracovníků:

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.


členka Ekonomické komiseMgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

členka Studijní komise

Tajemnice AS UK


Eliška Kryčerová


tel.: (+420) 224 215 632

tel.: (+420) 224 491 311Tajemnice Legislativní komise AS UK


Eliška Kadlecová

tel.: (+420) 224 215 632

tel.: (+420) 224 491 311Původní adresář členů AS UK


Poslední změna: 25. listopad 2019 11:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám