Kvestor

Mgr. Martin Maňásek


Kvestor Univerzity Karlovy
Kvestor je orgánem univerzity. Kvestora jmenuje rektor na základě výběrového řízení a po vyjádření akademického senátu univerzity.


Kvestor UK řídí hospodaření UK, koná v majetkoprávních věcech jménem UK, řídí vnitřní správu univerzity a vystupuje jejím jménem a řídí rektorát a koná v pracovněprávních věcech v rozsahu stanoveném rektorem.


Podmínky pro činnost kvestora zabezpečuje rektorát UK.
E-mail:

Tel.:

224 491 316-7
Poslední změna: 17. říjen 2022 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám