Kvestor

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

kvestor UK


Kvestor je orgánem univerzity. Kvestora jmenuje rektor na základě výběrového řízení a po vyjádření akademického senátu univerzity.


Kvestor UK řídí hospodaření UK, koná v majetkoprávních věcech jménem UK, řídí vnitřní správu univerzity a vystupuje jejím jménem a řídí rektorát a koná v pracovněprávních věcech v rozsahu stanoveném rektorem.


Podmínky pro činnost kvestora zabezpečuje rektorát UK.


E-mail:

Tel.:

224 491 316-7
Poslední změna: 3. březen 2020 13:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám