Praktické informace


UK má pestrou nabídku studijních programů a oborů, z nichž řada je v Česku zcela unikátní (např. adiktologie, egyptologie, klimatologie a další). V některých studijních programech lze studovat v dvouoborové kombinaci, některé z nich lze uspořádat i kombinací studia na dvou fakultách. Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhá podle kreditního systému, který je vytvořen v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Kreditní systém umožňuje vybrat si za volitelné předměty také přednášky či semináře z jiných oborů nebo kurzy vyučované na jiných fakultách; čímž se zvyšuje prostupnost, variabilita a interdisciplinárnost studia a usnadňuje se mobilita studentů mezi partnerskými vzdělávacími institucemi.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám