Interní komunikace Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova si je vědoma důležitosti interní komunikace a chce zvýšit kvalitu a efektivitu interní komunikace napříč celou institucí a zajistit efektivní sdílení informací mezi všemi úrovněmi a součástmi instituce.


Od roku 2021 probíhala příprava a diskuze k podobě strategie interní komunikace Univerzity Karlovy. Tyto aktivity byly završeny schválením návrhu Strategie interní komunikace UK dne 25. března 2024 Kolegiem rektorky a následných schválením i Rozšířeným kolegiem rektorky dne 11. dubna 2024.


UK chce mobilizovat svůj vnitřní potenciál ke zvýšení efektivity interní komunikace napříč celou institucí, a být univerzitou, která zajišťuje svým studujícím, pracujícím a partnerům nejkvalitnější podmínky a podporu prosdílení informací a spolupráci. Z tohoto důvodu vznikla tato Strategie interní komunikace Univerzity Karlovy, která si za svůj hlavní cíl klade zvýšení efektivity fungování agend na UK, a to nejen posílením podpory v používání komunikačních kanálů a nástrojů, ale i sdílením dobré praxe a pracovních postupů jednotlivých agend UK napříč univerzitou.


Kontaktní osoba

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka Univerzity Karlovy

petra.stanclova@ruk.cuni.cz

kanclerka@cuni.cz

+420 224 491 314


Kateřina Němcová, Ph.D., koordinátorka interní komunikace

katerina.nemcova@ruk.cuni.cz

internikomunikace@ruk.cuni.cz

+420 224 491 717Poslední změna: 20. květen 2024 19:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám