• UK
  • Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

„Základem univerzity jsou lidé. Právě oni jsou nositeli kultury instituce, která je rozhodující pro úroveň vzdělanosti, bádání i vnitřní správy. Vynikající vědci a pedagogové dokáží rozvíjet potenciál studentů, kteří i díky tomu přicházejí s otázkami, novými nápady a řešeními, čímž pokračují tam, kam jejich učitelům nebylo dopřáno dojít. Máme-li se přiblížit nejlepším světovým univerzitám, musí pro nás být péče o lidi, jejich talent a zkušenost, intuici i odbornost, prvořadou prioritou. Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu.“ (Strategický záměr UK 2021 – 2025). 


Univerzita Karlova si uvědomuje, že i ti nejlepší se mohou potýkat s řadou různých překážek, a proto zařazuje zajištění rovných příležitostí mezi své priority. V roce 2022 byl schválen Plán rovných příležitostí UK, na které navázalo zřízení Rady pro rovné příležitosti. Tato agenda přitom nezahrnuje pouze problematiku genderové rovnosti, ale také podporu pečujících osob, studujících či zaměstnanců a zaměstnankyň s různými druhy znevýhodnění, slaďování rodinného a pracovního života, zajišťování bezpečného prostředí a další oblasti. Součástí vytváření kultury rovných příležitostí a bezpečného prostředí bylo také vytvoření a obsazení pozice celouniverzitní ombudsosoby


Univerzita Karlova se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace hlásí i dalšími svými základními dokumenty:Správa agendyČlenka kolegia rektorky


Ing. Lenka Henebergová

členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvojUK Point - koordinátorka agendy rovných příležitostí


Mgr. Iveta Bayerová


Poslední změna: 24. leden 2024 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám