Aktuality v oblasti rovných příležitostí

Cena Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem - Cena manželů Coriových

Máte ve svém okolí kolegu, kolegyni či studující, kteří se významným způsobem zasazují o rovnost příležitostí? Přihlaste je jako kandidáty a kandidátky na novou univerzitní cenu! Toto ocenění, které Univerzita Karlova zřídila pro rozšíření povědomí o problematice rovnosti a zdůranění jejího významu, je určeno pro jednotlivce i skupiny z řad akademické obce a zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity. Aktivita, za kterou může být Cena udělena, nemusí probíhat přímo na půdě univerzity, může jít i o mimostudijní či mimopracovní projekt, vždy zde ale musí být jasný dopad na vyrovnávání příležitostí znevýhodněných skupin společnosti. Nominovat mohou jak jednotlivci, tak kolektivní orgány univerzity.


Jak pro zaslání nominace postupovat?

- stáhněte si a vyplňte nominační formulář (zasílejte podepsaný elektronickým podpisem či naskenovaný s vlastnoručním podpisem a v upravovatelné verzi)

- připravte podklady prokazující přínos přihlášené aktivity či projektu

- vše zašlete do 31. května 2024 na email rovneprilezitosti@cuni.cz


Ocenění bude uděleno spolu s Cenou Arnošta z Pardubic při oslavách 17. listopadu 2024. Více informací včetně nominačního formuláře k Ceně najdete v příslušném opatření rektorky.


Těšíme se na nominace!


Kontakt pro doplňující informace: Iveta Bayerová, koordinátorka agendy rovných příležitostí, UK Point, .


Kampaň OSN "Orange the world" aneb 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí


Univerzita Karlova se hlásí k nulové toleranci genderově podmíněného násilí, a proto se i letos připojuje ke kampani OSN "Orange the World". Protože letošní Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, kdy kampaň tradičně začíná, připadá na sobotu, koná se zahajovací setkání již v pátek 24. listopadu od 13 hodin. Celá kampaň nese název 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí a provází ji oranžová barva symbolizující svět bez násilí. Pokud chcete kampaň podpořit i jinak než účastí na jednotlivých akcích, můžete svůj postoj proti násilí vyjádřit i nošením oranžové barvy - formou doplňků, oblečení či placek, které budou k dispozici na výdejních místech a akcích kampaně.


Srdečně vás zveme na úvodní setkání, které zahájí rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Následovat bude panelová diskuse na téma "Role univerzit v prevenci genderově podmíněného násilí". Pozvánku do diskuse přijala předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách PhDr. Branislava Marvánová Vargová, zároveň vedoucí poradenského centra ROSA, dále JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D., advokát, člen výše uvedeného výboru, člen Rady pro rovné příležitosti UK a také vyučující na Evangelické teologické fakultě. Svým odborným pohledem přispěje k debatě také doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., předsedkyně Rady pro rovné příležitosti UK, vedoucí katedry Psychologie na PedF UK a členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Poslední diskutující bude Mgr. Eva Oliva, zástupkyně Iniciativy Nahlas a NKC gender a věda.


V případě zájmu o účast uvítáme vaši registraci zde.


Termín a místo konání: 24. listopadu ve 13 hodin, Celetná 13, 2. patro (místnost C2.05).

___________________________________________________________________________________________


Aktivismus jako takový bude v popředí zájmu druhé akce kampaně, která proběhne 6. prosince ve Studijním klubu Celetná v Celetné 20. Akce s názvem "Univerzita - místo pro aktivismus?" bude probíhat formou panelové diskuse o hranicích aktivismu, který patří do akademického prostředí a jeho vztahu s třetí rolí univerzity. To vše v kontextu boje proti genderově podmíněnému násilí. Pozvání do diskuse přijal doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D., filosof, překladatel a pedagog, Ing. Petr Pavlík, Ph.D., vyučující genderových studií na FHS UK, a Mgr. Tatiana Chavalková Badurová, zástupkyně aktivních studujících. Moderuje doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.


Pro účast se prosím registrujte zde.


Termín a místo konání: 6. prosince od 16 hodin, Celetná 20, Studijní klub.

__________________________________________________________________________________________


Závěrečné setkání proběhne v mezinárodním duchu a bude zaměřeno na práva a postavení žen. Debatní večer "To Be a Woman: There and Here, Then and Now" proběhne 8. prosince v Kampusu Hybernská. Pozvané vědkyně ze zahraničí, které působí na UK, budou diskutovat o tom, jak vnímají situaci žen ve svých rodných zemích a v Česku a jak se teto problematika mění v čase a jaké aspekty hrají roli v nerovnostech mezi muži a ženami. Podtitul akce proto zní "International Scholars´ Debate on the Occasion of Human Rights Day: Exploring the Situation of Women in Historical and Intersectional Perspectives." Diskusi moderuje doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D., děkanka FHS UK a místopředsedkyně pracovní skupiny pro rovnost a diverzitu Coimbra Group.


Termín a místo konání: 8. prosince od 17 hodin, Kampus Hybernská, sál 3A

_________________________________________________________________________________________


Online rovina kampaně se zaměří na institut ombudmanství na UK. Na sociálních sítích představíme fakultní ombudsosoby a kontaktní osoby a ohlédnutí za ročním působením celouniverzitní ombudsmanky.


Pro více informací využijte kontakt: .Mezinárodní den žen na UK


Oslavy Mezinárodního dne žen letos na UK proběhly ve velkém stylu. Konaly se hned dvě zajímavé akce - odpoledne 8. března se sešly "Ženy, které inspirují" na 3. lékařské fakultě, a večer proběhla akce "International Women´ s Day in Science at CU" v Kampusu Hybernská.Na třetí lékařské fakultě se vůbec poprvé konala akce zaměřená na problematiku rovných příležitostí a postavení žen ve vědě. Na této konferenci se sešla celá řada inspirativních žen z různých oborů, které diskutovaly o svých zkušenostech.

Večerní promítání filmu Picture a Scientist a následná diskuse zahraničních vědkyň, které působí na UK, provázelo intersekcionální pojetí celého večera - nediskutovalo se pouze o záležitostech genderu, velice podstatný tu byl aspekt internacionalizace, tedy jak se studuje a pracuje ženám, které přišly na naši univerzitu z jiných zemí.

Obě akce zaznamenaly velký úspěch a jistě se můžete těšit na navazující aktivity v oblasti rovných příležitostí, které se ještě v tomto roce budou konat.International Women´s Day in Science at CUENGLISH FOLLOWS


Oslavte s námi Mezinárodní den žen! 8.3. od 18 hodin se v Kampusu Hybernská uskuteční akce International Women´s Day in Science at CU, kde společně zhlédneme dokumentární film „Picture a Scientist“ a následně proběhne diskuse vědkyň ze zahraničí, které působí na UK. Vzhledem k mezinárodnímu pojetí akce bude celý večer probíhat v anglickém jazyce.
CU Point together with Board for Equal Opportunities of CU invites you to this special event dedicated to women in science, and particularly to women from abroad working or studying at Charles University. We will meet on 8th March at 6PM at Kampus Hybernská. The whole evening will be held in English.


We will start with screening a documentary film „Picture a Scientist“.


„This film chronicles the groundswell of women scientists who are changing the face of science in the United States and around the world. Using dogged research techniques and careful data collection, these women are not only contributing to our understanding of what keeps women scientists down, but advocating for a more diverse and inclusive future for all.“


Afterwards, we invited various female scientists coming from diverse countries, that work at CU now, to discuss about their experience with being an international scholar at CU. Discussion will be led by Associate Prof. Věra Sokolová, the Head of Graduate Program of Gender Studies at Faculty of Humanities, who is also the Chair of the Board for Equal Opportunities of CU and Vice-Chair of Working Group on Equality and Diversity in Coimbra Group.


Contact person: Iveta Bayerová, Coordinator of Equal Opportunities Agenda at CU, iveta.bayerova@ruk.cuni.cz


If you want to attend this event, please register here.Poslední změna: 28. březen 2024 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám