Odbor pro vědu a výzkum - kontakty

Odbor pro vědu a výzkum

Odbor pro vědu a výzkum

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

telefon:

+420 224 491 289 - věda a výzkum UK

+420 224 491 111 - spojovatelna UK

e-mail:

vedoucí:

RNDr. Helena Kvačková

Anna Konrádová

sekretariát, Ocenění ve vědě a výzkumu

Bc. Adéla Zichová

Progres

Mgr. Roman Hošek

Primus, UNCE

Mgr. Alena Tůmová, Ph.D.

GAUK

Mgr. Kateřina Michlová

GAUK

Ing. Marcela Horčičková

GAUK

Šárka Mrkvičková

GAUK

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

SVV, Monografie

PhDr. Blanka Kovářová

TAČR, GAČR, MZ - VES, NAKI aj. české soutěže VaVaI

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

univerzitní koordinátor ERC

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

Evropské centrum

Mgr. Adéla Jiroudková

Evropské centrum, Horizont 2020, ERC

Mgr. Eva Matějcová

Evropské centrum, Horizont 2020, ERC

Mgr. Kristýna Kolínová

Evropské centrum, 4EU+

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

Evropské centrum

Bc. Tereza Žáčková Motalová

Hodnocení vědy na UK

Mgr. Ing. Kateřina Turková

Hodnocení vědy na UK

Ing. Karolína Pospíšilová

vědecko-pedagogické tituly a akreditace

Ing. Michal Vavřík

vědecko-pedagogické tituly a akreditace


činnost odboru řídí:

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědeckou činnost

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

předseda Grantové rady univerzity

Ing. Miroslava Oliveriusová

kvestorka

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.


Poslední změna: 10. prosinec 2019 16:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám