Odbor pro vědu a výzkum - Kontakty

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

+420 224 491 289 - sekretariát

+420 224 491 111 - spojovatelna UK


vedení odboru

vedoucí odboru

Mgr. Adéla Jiroudková

zástupce vedoucí

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

zástupkyně vedoucí

Mgr. Ing. Kateřina Turková

sekretariát

Anna Konrádová


podpora interních grantů na UK

Primus, UNCE

Mgr. Roman Hošek

SVV, Monografie, Start

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

Start

RNDr. Dana Miková

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.

Start, Postdok

Mgr. Bohumíra Jehličková, M.Phil.

GAUK

Mgr. Karolina Boňková

Mgr. Kateřina Michlová

Ing. Marcela Horčičková

Šárka Mrkvičková


Evropské centrum

- univerzitní konzultantka pro projekty:

MSCA, ERC, CELSA a H2020 obecně

Mgr. Adéla Jiroudková

- projekty MŠMT, H2020, ERC a IAB

Mgr. Eva Matějcová

- univerzitní konzultant pro projekty H2020

- nemobilitní projekty Erasmus+

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

- vedoucí 4EU+ local office

- nemobilitní projekty Erasmus+

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

- 4EU+ local office

PhDr. Julie Hubeňáková, Ph.D.

Mgr. Kristýna Kolínová

Ing. Ivona Přečková

Bc. Bulat Nigmedzianov


hodnocení vědy a podpora tuzemských projetků

Hodnocení vědy na UK, Cooperatio

Mgr. Ing. Kateřina Turková

TAČR, GAČR, MZ - VES, NAKI aj. české soutěže VaVaI

PhDr. Blanka Kovářová

Ocenění ve vědě a výzkumu

Anna Konrádová

Biocev, Velké výzkumné infrastruktury

RNDr. Radim Špaček


vědecko-pedagogické tituly a akreditace

akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení, mimořádní profesoři, emeritní a hostující profesoři, tituly in memoriam , čestné doktoráty, Vědecká rada UK

Ing. Karolína Pospíšilová

Ing. Michal Vavřík


činnost odboru řídí:

prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

prorektor pro akademické kvalifikace

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

členka kolegia rektorky pro 4EU+

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

člen kolegia rektorky pro ERC

a další nástroje rozvoje vědecké činnosti

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

předseda Grantové rady univerzity

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

kvestor

Mgr. Martin Maňásek


Poslední změna: 4. listopad 2022 13:19 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám