Odbor pro vědu a výzkum - kontakty

Odbor pro vědu a výzkum

adresa:

Odbor pro vědu a výzkum

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

telefon:

+420 224 491 289 věda a výzkum UK


+420 224 491 850 informace o celé UK

Prázdninová pracovní doba infolinky UK:

Po - Čt: 10 - 16 hod.

Pá: 10 - 15 hod.


+420 224 491 111 spojovatelna UK


Odbor pro vědu a výzkum, rektorát UK


Informační, poradenské a sociální centrum UK

e-mail:

vedoucí:

RNDr. Helena Kvačková

Anna Konrádová

sekretariát, Ocenění ve vědě a výzkumu

Mgr. Barbora Jirsová

TAČR, GAČR, MZ - VES, NAKI aj. české soutěže VaVaI

Mgr. Alena Tůmová, Ph.D.

GAUK

Mgr. Kateřina Michlová

GAUK

Ing. Marcela Horčičková

GAUK

Šárka Mrkvičková

GAUK

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

SVV, Monografie

Bc. Adéla Zichová

Progres

Mgr. Roman Hošek

Primus, UNCE, Evropské centrum

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

univerzitní koordinátor ERC

Mgr. Adéla Jiroudková

Evropské centrum, Horizont 2020, ERC

Mgr. Eliška Chrásková

Evropské centrum

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

Evropské centrum, Erasmus+

Ing. Karolína Pospíšilová

vědecko-pedagogické tituly a akreditace

Ing. Michal Vavřík

vědecko-pedagogické tituly a akreditace


činnost odboru řídí:

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědeckou činnost

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

předseda Grantové rady UK

Ing. Miroslava Oliveriusová

kvestorka

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.


Poslední změna: 29. červen 2018 14:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám