Odbor pro vědu a výzkum - Kontakty

adresa:

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

telefon:

+420 224 491 289 - sekretariát

+420 224 491 111 - spojovatelna UK

e-mail:


Zaměstnanci odboru

vedoucí:

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

(pověřen řízením)

sekretariát:

Anna Konrádová

Ocenění ve vědě a výzkumu

PhDr. Blanka Kovářová

TAČR, GAČR, MZ - VES, NAKI aj. české soutěže VaVaI

Mgr. Ing. Kateřina Turková

Hodnocení vědy na UK, Cooperatio

RNDr. Radim Špaček

Biocev, Velké výzkumné infrastruktury, Národní plán obnovy

Ing. Karolína Pospíšilová

vědecko-pedagogické tituly a akreditace

Ing. Michal Vavřík


Programy pro podporu vědy na UK

Mgr. Roman Hošek

Primus, UNCE

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

SVV, Monografie, Start

RNDr. Dana Miková

Start

Mgr. Bohumíra Jehličková, M.Phil.

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.

vedoucí:

Mgr. Karolina Boňková

GAUK

Mgr. Kateřina Michlová

Ing. Marcela Horčičková

Šárka Mrkvičková


Evropské centrum

vedoucí:

Mgr. Adéla Jiroudková

- univerzitní konzultantka pro projekty:

MSCA, ERC, CELSA a H2020 obecně

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

- univerzitní konzultant pro projekty H2020

- nemobilitní projekty Erasmus+

Mgr. Eva Matějcová

- projekty MŠMT, H2020, ERC a IAB

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

- univerzitní koordinátor ERC

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

- univerzitní koordinátor 4EU+

- nemobilitní projekty Erasmus+

Mgr. Kristýna Kolínová

- koordinátorka aktivit 4EU+

Ing. Ivona Přečková

- finanční manažerka zapojení UK do 4EU+

externí spolupracovník:

Mgr. Miroslav Hoša

- právní poradenství pro 4EU+ a evropské projekty


činnost odboru řídí:

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědeckou činnost

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

předseda Grantové rady univerzity

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

kvestor


Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu Univerzity Karlovy. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.


Poslední změna: 4. leden 2022 10:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám