Studium

Bakalářské studijní programy a obory na fakultách Univerzity Karlovy


Pro uchazeče je pravidelně otevíráno více než 50 bakalářských studijních programů s více než 140 studijními obory. Přehled bakalářských studijních programů a oborů podle jednotlivých fakult naleznete v akreditační databázi. Všechny bakalářské programy naplňují požadavky boloňského systému evropského vzdělávání, čemuž odpovídá i jejich strukturace a uplatňování kreditního systému ECTS. Začlenění do tohoto systému skýtá atraktivní možnosti začlenění do mezinárodní komunity vysokých škol, což poskytuje studentům obsáhlé možnosti stáží a výjezdů. Kupříkladu různé typy semestrálního studia v rámci prestižního programu Erasmus.


Studijní programy a obory uvedené v databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium v rámci přijímacího řízení. Nabízené studijní programy a obory v aktuálním akademickém roce naleznete na stránkách přijímacího řízení. Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké školách je upraveno právními předpisy, více zde.


Kromě akademických programů a oborů nabízí univerzita i profesní bakalářské programy, zaměřené především na přímé získání předpokladů k výkonu konkrétní profese – například kvalifikované zdravotní sestry. I na toto specifické vzdělání lze ovšem navázat dalším studiem magisterským.


V poslední době Univerzita Karlova nabízí i studijní obory akreditované ve spolupráci se zahraničními univerzitami. V bakalářském studiu se jedná o spolupráci s Universität Regensburg, se kterou je realizován studijní obor Česko-německá studia / Deutschtschechische Studien. Na závěr studia student získá diplom z obou vysokých škol.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám